GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG              

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ 

        Số 26/TB/2015/GXCT

 

THÔNG BÁO

 

 

V/v.     – THÁNG 05 “THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ”

            – LỄ KỶ NIỆM CUNG HIẾN NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

 

I. THÁNG 05 “THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ”: CHỦ ĐỀ: “ĐỨC MARIA, NGÔI SAO CỦA CÔNG CUỘC TÂN PHÚC ÂM HÓA”

            Theo thông lệ hằng năm, vào Tháng 05 “Tháng Hoa Kính Đức Mẹ”, Giáo xứ tổ chức Tôn Vinh Mẹ bắt đầu lúc 16giờ30 vào mỗi chiều thứ bảy tại Núi Đức Mẹ do các Giới – Ban ngành phụ trách: xướng kinh lần hạt, chuẩn bị bài suy niệm dâng hoa trước Thánh lễ (với nội dung theo chủ đề nêu trên và đã được Cha Quản xứ duyệt trước khi thực hiện), đọc Sách Thánh, đọc lời nguyện Giáo dân, xin oi, dâng lễ, sắp xếp ghế ngồi (xin thu dọn sau Thánh lễ).

            – 16g30: xướng kinh, lần hạt, dâng hoa.

            – 17g00: Thánh lễ.

 

  1. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH:

Chiều Thứ Bảy 25/04/2015

Khai mạc Tháng Hoa: Giới Người Mẹ phụ trách.

Chiều Thứ Bảy 02/05/2015

Giới Trẻ phụ trách.

Chiều Thứ Bảy 09/05/2015

Giới Lão thành phụ trách.

(Giới Người cha giúp sắp xếp ghế ngồi)

Chiều Thứ Bảy 16/05/2015

Giới Người Cha phụ trách.

Chiều Thứ Bảy 23/05/2015

Ban Giáo lý phụ trách, có rước kiệu Đức Mẹ.

(Giới Người cha giúp sắp xếp ghế ngồi)

 

w Giới Người cha:

– Trang hoàng câu Chủ đề “Tháng Hoa” và treo cờ tại Núi Đức Mẹ, hoàn tất trong sáng thứ bảy 25/04/2015.

– Phụ trách chiêng trống trong các Thánh lễ tại Núi Đức Mẹ (cắt cử thành viên đem chiêng trống ra Núi Đức Mẹ trước Thánh lễ và đem vào sau Thánh lễ).

– Giúp Giới Lão thành + Ban Giáo lý sắp xếp ghế ngồi cho 02 Thánh lễ chiều thứ bảy tại Núi Đức Mẹ.

w Ông Ngọc (Ban Phụng vụ): chuẩn bị Lời nguyện Tín hữu cho các Thánh lễ tại Núi Đức Mẹ.

w Ông Dũng (Ủy viên Thánh nhạc): phân công ca đoàn hát trong các Thánh lễ.

w Hội Legio: phân công hội viên quét dọn vệ sinh tại Núi Đức Mẹ vào mỗi sáng thứ bảy trong suốt Tháng Hoa, để chuẩn bị cho các Thánh lễ chiều.

w Ban Âm thanh – Ánh sáng – Lễ sinh: chuẩn bị mọi công việc cho các Thánh lễ tại Núi Đức Mẹ trong suốt Tháng Hoa.

w Ban Lễ sinh: phân công các em Lễ sinh đem ghế có bàn quỳ ra Núi Đức Mẹ cho các Cha (xin đem vào sau Thánh lễ).

 

  1. CHƯƠNG TRÌNH RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ CHIỀU THỨ BẢY 23/05/2015:

– 16g15: tập trung ổn định đoàn rước kiệu Đức Mẹ.

– 16g30: rước kiệu Đức Mẹ.

– 17g00: Thánh lễ.

w Ban Giáo lý phụ trách mọi công việc như:

– Chuẩn bị bài suy niệm và kinh nguyện khi rước kiệu (với nội dung theo chủ đề nêu trên và đã được Cha Quản xứ duyệt trước khi thực hiện).

– Chuẩn bị vũ hoa và dâng hoa tại 03 trạm dừng (bên hông nữ, trước nhà thờ và bên hông nam).

– Cắt cử người đọc sách và lời nguyện tín hữu.

– Dâng lễ vật.

w Ông Ngọc (Ban Giáo lý) và Ban Trật tự: đúng 16giờ15, sắp xếp ổn định trật tự đoàn kiệu.

w Giới Người cha:

– Phụ trách trang hoàng bàn kiệu (có 04 tua vải màu đỏ), bệ hạ bàn kiệu tại 03 trạm dừng (02 trạm bên hông nam + nữ nhà thờ + 01 trạm ở tiền đường) và chiêng trống.

– Giúp các em Giáo lý sắp xếp ghế ngồi cho cộng đoàn (xin thu dọn sau Thánh lễ).

– Dành riêng chỗ ngồi cho đoàn rước và các em tham gia vũ hoa – dâng hoa.

w Giới trẻ: cắt cử người khiêng bàn kiệu Đức Mẹ và 04 nữ cầm tua bàn kiệu.

w Giới Người mẹ: phụ trách xin oi.

w Ban Giáo lý và Giáo xứ: phụ trách kinh nguyện khi rước kiệu.

w Ban Kèn: tham gia trong đoàn kiệu như thông lệ hằng năm.

w Ca đoàn Têrêsa: phụ trách hát khi rước kiệu và trong Thánh lễ.

w Ban Ánh sáng: phụ trách ánh sáng bàn kiệu và trong Thánh lễ.

w Ban Âm thanh: chuẩn bị âm thanh khi rước kiệu và Thánh lễ.

w Ban Lễ sinh: phụ trách công việc như thường lệ.

w Đoàn rước Quốc phục: tham gia đoàn rước kiệu Đức Mẹ:

– Thánh Giá: Ông Luyến (Gh.Đaminh Khảm)

– Đèn hầu: Ông Hạ (Gh.Phêrô Lựu) – Ông Đạo (Gh.Emmanuel Triệu)

– Lọng hầu Thánh Giá: Ông Ly (Gh.Augustinô Huy)

– Lọng hầu 2 bên bàn kiệu: Ô. Năm (Gh.Anrê Trông) – Ô. Hưởng (Gh.Anê Thành)

– Và các Ông Bà Trưởng Phó 12 Giáo họ còn lại xin mặc Quốc phục tham gia kiệu.                        (Đề nghị Quý vị có mặt sớm lúc 15giờ45 để kịp chuẩn bị Quốc phục)

 

w Các Giới – Ban ngành – Đoàn thể có đồng phục riêng đề nghị mặc để tham gia đoàn kiệu.

w Quý Ông bà trong Ban Thường vụ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể tham gia đoàn kiệu (Nam: sơ mi trắng dài tay quần sẩm cà-vạt.          Nữ: áo dài).

 

  1. TỐI THỨ TƯ 13/05/2015:  “KÍNH NHỚ ĐỨC MẸ HIỆN RA LẦN THỨ NHẤT TẠI FATIMA”

w 19giờ30: đọc kinh tôn vinh Mẹ tại Núi Đức Mẹ do Hội Legio phụ trách.

 

II. LỄ KỶ NIỆM NGÀY CUNG HIẾN NHÀ THỜ CHÍNH TÒA (Thứ sáu 01/05/2015):

Thánh lễ Cung Hiến Nhà thờ Chính Tòa được cử hành trọng thể vào lúc 05g00 sáng.

w Khai mạc + Dẫn lễ: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ)

w Đoàn Quốc phục: yêu cầu có mặt trước 04g30 để kịp chuẩn bị Quốc phục và tập trung trước Văn phòng Giáo xứ để rước đoàn đồng tế vào nhà thờ..

– Thánh Giá: Ông Ly (Gh.Augustinô Huy)

– Đèn hầu: Ông Dũng (Gh.Phaolô Bường) – Ông Bá (Gh.Giuse Khang)

– Lọng hầu Thánh Giá: Ông Lưu (Gh.Phêrô Lựu)

– Lọng hầu Chủ tế: Ông Quang (Gh.Emmanuel Triệu)

– Các Ông Trưởng Phó 12 Giáo họ còn lại: xin mặc Quốc phục tham gia đoàn rước, nếu vị Trưởng Phó Giáo họ nào bận việc đột xuất, đề nghị cử ủy viên nam trong Ban Điều hành Giáo họ mặc Quốc phục thay thế.

  

w Phụng vụ Thánh lễ:

– Đọc Sách Thánh: Bài 01: Ông Thái (BTV)

                           Bài 02: Bà Đặng Thị Thúy (Gh.Phaolô Lộc)                                        

– Đọc Lời nguyện Tín hữu: Chị Thiên Dung (Ban Giáo lý)

– Dâng lễ: Giáo họ Phaolô Lộc phụ trách.

 

w Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ): chuẩn bị Lời nguyện tín hữu.

w Ban Kèn hơi: tham gia khi rước và trong Thánh lễ.

w Giới Người cha: phụ trách chiêng trống, xin oi và sắp xếp ghế ngồi trong nhà thờ và ngoài nhà thờ (xin thu dọn sau Thánh lễ).

w Ban Trật tự: phụ trách trật tự đoàn rước và dành chỗ ngồi cho đoàn rước trong nhà thờ.

w Ban Cây cảnh: trang trí cây cảnh chung quanh nhà thờ.

w Ban Lễ sinh: chuẩn bị bàn thờ và ghế ngồi cho các Cha đồng tế.

w Ban Âm thanh và Ánh sáng: phụ trách âm thanh và ánh sáng.

w Các Ban ngành còn lại: phụ trách mọi công việc như thông lệ.

 

 

                                                          Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04  năm 2015

         KHÁN                                          TM/HĐMV Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng

      Cha Quản xứ                                                      Trưởng ban

 

 

 

Phaolô Maria Trần Quốc Việt                              Phêrô Nguyễn Văn Siêu