Nhằm đáp ứng nhu cầu thiêng liêng cho các bệnh nhân, người già …, đặt biệt cho anh chị em trong diện nghi ngờ có khả năng lây lan dịch bệnh Virus Corona (COVID-19), có thể tham dự Thánh lễ qua internet và rước lễ thiêng liêng.

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng, được sự chuẩn y của cha Quản xứ, sẽ trực tiếp định kỳ Thánh lễ Chúa Nhật vào lúc 15g00 tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng trên:
▶️ Facebook: Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng
▶️ Youtube:  Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Website: octorg.local

Xin mọi người chia sẻ và phổ biến rộng rãi để góp phần mang lại lợi ích thiêng liêng cho những người đang cần đến.

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng