THÔNG BÁO:

5 Phút Cho Lời Chúa tháng 4/2020 đã có tại Văn phòng Giáo xứ, cộng đoàn có thể ghé lấy.

Xin cám ơn.