Ngày Bầu cử Ban Thường Vụ Giáo Xứ được tổ chức vào Chúa Nhật IV Mùa vọng (19/12/2021) tại hội trường giáo xứ. Dưới đây là thông báo về việc bầu cử Ban Thường Vụ giáo xứ

Xem và tải file PDF tại đây