THÔNG BÁO

(Số 01/T7.2022)

V/v. THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN 

CHO ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN QUANG SÁCH 

NHÂN DỊP GIỖ LẦN THỨ 09 

Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế,  

                         Quý Tu sĩ, Chủng sinh, 

                         và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng. 

  Kính thưa quý Cha và anh chị em ! 

        Văn Phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng xin được thông báo:

      Nhân dịp lễ Giỗ lần thứ 09 của Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách, nguyên Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha  Phanxicô Xaviê tại Hang đá Đức Mẹ, Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng, vào lúc 17g15, thứ Năm, ngày 07 tháng 7 năm 2022.

         Xin kính mời  quý Cha,  quý Phó tế, quý  Tu  sĩ,  Chủng sinh  và cộng đoàn Dân Chúa đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Phanxicô Xaviê nhân dịp Giỗ lần thứ 09 này. 

Thánh  lễ  sẽ  được  trực  tuyến  trên  các  kênh  thông  thường  của  Giáo  phận  Đà Nẵng. 

        Xin chân thành cảm ơn và kính mời.  

                                                               Đà Nẵng, ngày 02 tháng 07 năm 2022 

                                                                    Văn Phòng Tòa Giám Mục

Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo

N.B. Xin quý  Cha mang lễ phục tím.