⇒ Triduum Pascal 2015

 Easter Triduum 2015

 Tam Nhật Vượt Qua 2015

 

 

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG               

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ 

 Số 20/2015/TB/GXCT

 

 

THÔNG BÁO

V/v:    I. CHÚA NHẬT LỄ LÁ

II. TUẦN THÁNH & ĐẠI LỄ PHỤC SINH

III. CHÚA NHẬT II PHỤC SINH: “KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA”

         

I. CHÚA NHẬT LỄ LÁ (29/03/2015): “Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa”

v BUỔI SÁNG: 03 Thánh lễ:  – Lễ 05giờ15: Giáo xứ phụ trách nghi thức kiệu lá lúc 05g00.

Giới Lão Thành đọc sách thánh, dâng lễ, xin oi…

                                                       – Lễ 08giờ00: Lễ Thiếu Nhi.

                                                       – Lễ 10giờ00: Tiếng Anh

v BUỔI CHIỀU: 03 Thánh lễ: – Lễ 15giờ00: Giới Trẻ phụ trách phụng vụ.

                                                       – Lễ 17giờ00: Giáo xứ phụ trách nghi thức kiệu lá lúc 16g45.

            Giới Người Cha đọc sách thánh, dâng lễ, xin oi…

 – Lễ 18giờ30: Giới Người Mẹ phụ trách phụng vụ.

 

1. NGHI THỨC LÀM PHÉP LÁ VÀ KIỆU LÁ TRONG THÁNH LỄ SÁNG 05g15:

w 05giờ00: bắt đầu nghi thức làm phép lá và kiệu lá, Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ) hướng dẫn nghi thức kiệu lá và kinh khai mạc tại Núi Đức Mẹ.

w Dẫn đầu đoàn kiệu là 03 giáo chức (mặc quốc phục và có mặt lúc 04g30):  

      – Thánh Giá: Ông Luyến (Gh.Đaminh Khảm)

      – Đèn hầu: Ông Bình (Gh.Giuse Viên) – Ông Thành (Gh.Augustinô Huy)

w Tiếp theo là các ông bà trong Ban Thường vụ, Ban Điều hành 12 Giáo họ (mời đi đủ), Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể (mời đi đủ) tham gia đoàn kiệu:

(nam mặc áo sơ-mi trắng dài tay quần sẩm cà-vạt, nữ mặc áo dài và có mặt lúc 04giờ30)

w Giới Lão Thành: phụ trách đọc sách Thánh, dâng lễ và xin oi theo lịch phân công của Ban Phụng vụ.

w Giới Người Cha: phụ trách chiêng trống và sắp xếp ổn định ghế ngồi trong nhà thờ cho đoàn rước + ghế ngồi cho giáo dân bên trong và ngoài nhà thờ.

w Ban Trật tự: sắp xếp thứ tự đoàn rước, giúp phân phối lá cho giáo dân và hướng dẫn đoàn rước kiệu lá vào nhà thờ sau nghi thức làm phép lá.

 

2. NGHI THỨC LÀM PHÉP LÁ VÀ KIỆU LÁ TRONG THÁNH LỄ CHIỀU 17g00:

w 16giờ45 bắt đầu nghi thức làm phép lá và kiệu lá, Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ) hướng dẫn nghi thức kiệu lá và kinh khai mạc tại Núi Đức Mẹ.

w Dẫn đầu đoàn kiệu là 03 giáo chức (mặc quốc phục và có mặt lúc 16g15): 

      – Thánh Giá: Ông Ly (Gh.Augustinô Huy)

      – Đèn hầu: Ông Hưng (Gh.Anrê Trông) – Ông Dũng (Gh.Phaolô Bường)

w Tiếp theo là các ông bà trong Ban Thường vụ, Ban Điều hành 12 Giáo họ (mời đi đủ), Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể (mời đi đủ) tham gia đoàn kiệu:

(nam mặc áo sơ-mi trắng dài tay quần sẩm cà-vạt, nữ mặc áo dài và có mặt lúc 16giờ15)

w Giới Người Cha: đọc sách Thánh, dâng lễ, xin oi theo lịch phân công của Ban Phụng vụ, phụ trách chiêng trống và sắp xếp ổn định ghế ngồi trong nhà thờ cho đoàn rước + ghế ngồi cho giáo dân bên trong và ngoài nhà thờ.

w Ban Trật tự: sắp xếp thứ tự đoàn rước, giúp phân phối lá cho giáo dân và hướng dẫn đoàn rước kiệu lá vào nhà thờ sau nghi thức làm phép lá.

 

II. TUẦN THÁNH & ĐẠI LỄ PHỤC SINH:

  1. THAN KINH LỄ ĐÈN (thứ hai 30/03/2015, thứ ba 31/03/2015 và thứ tư 01/04/2015)

Thời gian: 19giờ30 .

Trang phục: Nam mặc sơ-mi trắng dài tay quần sẩm, cà-vạt. Nữ mặc áo dài.

Chỗ ngồi: các ông bà than kinh xin ngồi 2 hàng ghế bên dưới cùng với 2 chú giúp lễ.

Lưu ý: sau mỗi 03 bài gẫm, chỉ đọc “ 01 Kinh Lạy Cha và 05 Kinh Kính Mừng”.

Diễn tiến: Ba người than kinh đứng sẵn (sau 2 chú giúp lễ), sau Kinh Kính Mừng thứ 4 thì tiến lên trước cung thánh, cùng bái, cùng quỳ xuống ghế và bắt đầu than…. Khi người thứ 3 than xong, tất cả cùng đứng, chờ chú giúp lễ tắt đèn xong thì cùng bái và đi về chỗ ngồi.

 

BẢNG PHÂN CÔNG THAN KINH LỄ ĐÈN:

THỨ TỰ

LỄ ĐÈN I

Thứ hai (30/03/2015)

LỄ ĐÈN II

Thứ ba (31/03/2015)

LỄ ĐÈN III

Thứ tư (01/04/2015)

GẪM 01

Cha Quản xứ

Cha Phó J.B. Hồ Thái Sơn

Phaolô Trần Văn Khuyên

(Gh.Đaminh Khảm)

GẪM 02

Giuse Đỗ Văn Lưu

(Gh.Phêrô Lựu)

Antôn Trần Văn Tuấn

(Gh.Đaminh Khảm)

Antôn Hồ Quang Thái

(Gh.Emmanuel Triệu)

GẪM 03

Têrêsa Ng. Thị Diệu Huyền

(Gh.Giuse Viên)

Maria Lưu Thị Thu Thủy

(Gh.Augustinô Huy)

Giuse Lạc Thiệu Nghiệp

(Gh.Phaolô Bường)

GẪM 04

Têrêsa Đặng Thị Hoàng Oanh

(Gh.Đaminh Khảm)

Phaolô Phạm Ngọc Trung

(Gh.Phao-lô Bường)

Maria Phạm Thị Kim Chi

(Gh.Augustinô Huy)

GẪM 05

Antôn Trương Như Phỉ

(Gh.Phao-lô Lộc)

FX. Nguyễn Văn Hiến

(Gh.Anê Thành)

Têrêsa Bùi Thị Ngọc Lan

(Gh.Phaolô Bường)

GẪM 06

Anê Nguyễn Thị Thúy Nga

(Gh.Đaminh Cẩm)

Giuse Nguyễn Hữu Thanh

(Gh.Anê Thành)

Alexis Ngô Đình Năm

(Gh.Anrê Trông)

GẪM 07

Maria Trần Thị An Lưu

(Gh.Đaminh Cẩm)

Gioan B. Vĩnh Cung

(Gh.Augustinô Huy)

Giuse Nguyễn Văn Từ

(Gh.Giuse Khang)

GẪM 08

Agata Đỗ Thị Hoa Khôi

(Gh.Phaolô Lộc)

Anna Nguyễn Thị Hà

(Gh.Augustinô Huy)

Isave Nguyễn Thị Liên

(Gh.Giuse Khang)

GẪM 09

Phaolô Trần Văn Khuyên

(Gh.Đaminh Khảm)

Philipphê Lê Hùng

(Gh.Giuse Viên)

Antôn Nguyễn Hữu Bá

(Gh.Giuse Khang)

GẪM 10

Catarina Ng. Thị Thu Huyền

(Gh.Phêrô Lựu)

Giuse Hồ Bá Hiệp

(Gh.Giuse Viên)

Têrêsa Đặng Thị Hoàng Oanh

(Gh.Đaminh Khảm)

GẪM 11

Giuse Lạc Thiệu Nghiệp

(Gh.Phaolô Bường)

Maria Nguyễn Thị Tâm

(Gh.Phêrô Lựu)

Giuse Nguyễn Hữu Tùng

(Gh.Giuse Khang)

GẪM 12

Bênêdictô Nguyễn Văn Nghĩa

(Gh.Micae Hy)

Anê Đinh Thị Gẫm

(Gh.Emmanuel Triệu)

Phêrô Nguyễn Văn Siêu

(Gh.Phaolô Bường)

GẪM 13

Catarina Phạm T Kim Hiền

(Gh.Micae Hy)

Phêrô Nguyễn Văn Tín

(Gh.Emmanuel Triệu)

Maria Vũ Thị Nhung

(Gh.Micae Hy)

GẪM 14

Anê Hồ Thị Hồng Hoa

(Gh.Phaolô Bường)

Anna Đoàn Thị Chánh

(Gh.Emmanuel Triệu)

Maria Nguyễn Thị Tươi

(Gh.Phaolô Bường)

GẪM 15

Phêrô Nguyễn Văn Trọng

(Gh.Micae Hy)

Têrêsa Vũ Thị Bích Dung

(Gh.Emmanuel Triệu)

Bênêdictô Nguyễn Văn Nghĩa

(Gh.Micae Hy)

THAN

“Thẩm Phán Kinh”

Maria Vũ Thị Nhung

(Gh.Micae Hy)

“Thánh Giá Kinh”

Giuse Nguyễn Hữu Tùng

(Gh.Giuse Khang)

“Thánh Mẫu Thương Khó”

Cha Quản xứ

  1. THỨ TƯ TUẦN THÁNH (01/04/2015):

v BUỔI SÁNG:

– Các thành viên trong Ban Tổ chức Đại lễ Phục Sinh tiến hành việc lắp ráp Lễ đài, trải thảm và bố trí sắp xếp ghế ngồi.

– Hội Legio + Ban Thăng tiến Hôn nhân + Phan Sinh + Giới Người mẹ: dọn vệ sinh các khu vực hành lang và chung quanh nhà thờ để chuẩn bị cho Thánh lễ làm phép Dầu.

 

  1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (02/04/2015):

v BUỔI SÁNG: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU LÚC 05g30 (tại Lễ đài):

      (Thánh lễ do Đức Giám Mục đồng tế cùng các Linh mục trong Giáo phận)

* Đoàn Quốc phục: yêu cầu Quý chức có mặt đông đủ trước 05giờ00 để kịp chuẩn bị Quốc phục tham gia đoàn rước.

– Thánh Giá: Ông Năm (Gh.Anrê Trông)

– Đèn hầu: Ô. Đạo (Gh.Emmanuel Triệu) – Ô. Hạ (Gh.Phêrô Lựu)

– Lọng hầu Thánh Giá: Ông Ly (Gh.Augustinô Huy)

– Lọng hầu Đức Giám Mục: Ông Dũng (Gh.Phaolô Bường)

– 03 lọng hầu rước Dầu Thánh về TGM cuối Thánh lễ: Ông Lưu (Gh.Phêrô Lựu), Ông Tuấn (Gh.Micae Hy), Ông Hưởng (Gh.Anê Thành).

– Các Ông Trưởng Phó 12 Giáo họ còn lại: xin mặc Quốc phục tham gia đoàn rước, nếu vị Trưởng Phó Giáo họ nào bận việc đột xuất, đề nghị cử ủy viên nam trong Ban Điều hành Giáo họ mặc Quốc phục thay thế.

  

* Đoàn dâng lễ: do Cô Phương (Ban Phụng vụ) phụ trách hướng dẫn.

Dâng Bánh Rượu:

Ô. Bá (Gh.Giuse Khang)

Ô. Thọ (Gh.Anê Thành)

Dâng hoa

Bà Huyền (Gh.Đaminh Cẩm)

Bà Mùi (Gh.Giuse Khang)

Tập dâng lễ: đúng 19giờ30 tối thứ tư 01/04/2015 tại lễ đài.

 

* Thừa Tác viên ngoại lệ cho rước lễ: xin mời tham dự đông đủ, để được Đức Giám Mục Giáo phận ban phép thi hành Tác vụ Thánh Thể trong năm 2015.

   * Ban Kèn hơi: tham gia đoàn rước từ Tòa Giám Mục như mọi năm.

* Giới Người cha: phụ trách chiêng trống, xin oi và sắp xếp ghế ngồi trên + dưới lễ đài (xin thu dọn sau Thánh lễ).

* Giới Trẻ: phụ trách cầm dù khi rước lễ, và sau Thánh lễ Dầu xin liên hệ với Ông Bình (Hội Legio 01224596721) để giúp trang hoàng Nhà Tạm tại Hội trường Giáo xứ.

   * Ban Trật tự: giữ xe và trật tự trong Thánh lễ.

   * Các Ban ngành còn lại: Lễ sinh, Âm thanh, Ánh sáng phụ trách công việc như thông lệ.

 

   * SAU THÁNH LỄ DẦU:

– Giới Trẻ và Ông Bình (Legio): cùng phụ trách trang hoàng Nhà Tạm (xin thu dọn Nhà Tạm vào sáng thứ bảy 04/04/2015).

Ban Tổ chức Đại lễ Phục Sinh: tiếp tục công việc tại lễ đài.

 

v BUỔI CHIỀU: THÁNH LỄ TIỆC LY LÚC 17GIỜ00 (tại lễ đài):

* Kinh khai mạc, dẫn lễ & chuẩn bị lời nguyện tín hữu: Ông Ngọc(UV.PV.)

* Đoàn rước Quốc phục ra lễ đài gồm có:

– Thánh Giá – Đèn hầu:

         Thánh Giá: Ông Ly (Gh.Augustinô Huy)

         Đèn hầu: Ông Quang (Gh.Emmanuel Triệu) – Ông Trung (Gh.Phaolô Bường)

– 12 Giáo chức mặc Quốc phục trong nghi thức rửa chân: Ông Luyến (Gh.Đaminh Khảm), Ông Tuấn (Gh.Đaminh Khảm), Ông Đức (Gh.Phaolô Lộc), Ông Lưu (Gh.Phêrô Lựu), Ông Tuấn (Gh.Micae Hy), Ông Thành (Gh.Augustinô Huy), Ông Thọ (Gh.Anê Thành), Ông Bình (Gh.Giuse Viên), Ông Đạo (Gh.Emmanuel Triệu), Ông Trung (Gh.Phaolô Bường), Ông Hưng (Gh.Anrê Trông), Ông Bá (Gh.Giuse Khang).

– Các Ông Bà Trưởng Phó 12 Giáo họ còn lại xin mặc Quốc phục tham gia đoàn rước.

  – Các Thừa Tác viên ngoại lệ cho rước lễ.

w Xin lưu ý: Quý vị tham gia đoàn rước Quốc phục có mặt sớm trước 16h30 để kịp chuẩn bị, nếu bận việc đột xuất không thể tham dự được, các Trưởng Phó Giáo họ có thể tự thay thế trong nghi thức rửa chân.

* Dẫn lễ: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ).

* Ban Lễ sinh: sắp xếp 12 ghế ngồi trên lễ đài (trong nghi thức rửa chân).

* Phân công Phụng vụ:

Đọc Sách Thánh:

Bài đọc 01:

Ông Trung (Gh.Gh.Phaolô Bường)

Bài đọc 02:

Chị Mỹ Hạnh (Gh.Đaminh Cẩm)

Lời nguyện Tín hữu:

Ông Tín (Gh.Emmanuel Triệu)

Dâng lễ:

– Giáo họ Phaolô Bường phụ trách. Ban Điều hành Giáo họ liên hệ với Cô Phương (Ban Phụng vụ) để phân công người và ấn định ngày giờ tập dâng lễ.

* Chuẩn bị Lời nguyện Tín hữu: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ)

* Giới Người cha: phụ trách chiêng trống, xin oi và sắp xếp ghế ngồi trên + dưới lễ đài (xin thu dọn sau Thánh lễ).

* Giới Trẻ: phụ trách cầm dù khi rước lễ.

* Ban Trật tự: giữ xe và trật tự trong Thánh lễ.

* Ông Thái (BTV): chuẩn bị sẵn nến cho 15 Thừa Tác viên ngoại lệ để theo Quý Cha rước Chúa về Nhà Tạm.                                  

* Các Ban ngành còn lại: Lễ sinh, Âm thanh, Ánh sáng phụ trách công việc như thông lệ.

 

v BUỔI TỐI: CÁC PHIÊN CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA (sau Thánh lễ Tiệc Ly):

* Phiên 1: từ sau Thánh lễ đến 18giờ50: Ban Phụng vụ phụ trách, phân công chuẩn bị để khi rước Mình Thánh Chúa vào Nhà Tạm là bắt đầu chầu ngay.

* Phiên 2: từ 19g00 đến 19g50: Giáo họ Emmanuel Triệu + Phao-lô Bường phụ trách.

* Phiên 3: từ 20g00 đến 20g50: Giáo họ Anê Thành + Giuse Viên phụ trách.

* Phiên 4: từ 21g00 đến 21g50: Giáo họ Anrê Trông + Giuse Khang phụ trách.

* Phiên 5: từ 22g00 đến 22g50: Giáo họ ĐaminhKhảm+Pl.Lộc+ĐaminhCẩm phụ trách.

* Phiên 6: từ 23g00 đến 23g50: Giáo họ PhêrôLựu+MicaeHy+AugustinôHuy phụ trách.

 

Xin lưu ý: Ca đoàn cử người trực đàn trong mỗi phiên Chầu, có các mẫu Chầu Thánh Thể đã được in sẵn.

 

  1. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (03/04/2015):

v BUỔI SÁNG: không có Thánh lễ.

* Chầu Mình Thánh Chúa riêng hoặc theo đoàn thể.

* Giới Người cha: trang hoàng 14 Chặng Đàng Thánh Giá chung quanh Nhà thờ (xin tháo xuống sau khi kết thúc).

 

   v BUỔI CHIỀU: ĐÀNG THÁNH GIÁ VÀ NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM:

  1. GẪM ĐÀNG THÁNH GIÁ (16giờ00):

     * 15g30: Ông Ngọc (BPV) phụ trách hướng dẫn cộng đoàn sắp xếp đội hình tại Núi Đức Mẹ và bắt kinh khai mạc.

* Đoàn Quốc phục: yêu cầu Quý chức có mặt đông đủ trước 15g00 để kịp chuẩn bị Quốc phục – sắp xếp đội hình gẫm Đàng Thánh Giá.

* Vác Thánh Giá:

      – Thánh Giá: Ông Lưu (Gh.Phêrô Lựu) + Ông Hưởng (Gh.Anê Thành)

      – Đèn hầu: Ông Thọ (Anê Thành) – Ông Bá (Giuse Khang)

– Ban Phụng Vụ sẽ mời đại diện các Giới – Ban ngành – Đoàn thể vác Thánh giá tại các chặng (sẽ thông báo sau).

– Các Ông Bà Trưởng Phó 12 Giáo họ còn lại xin mặc Quốc phục tham gia đội hình gẫm Đàng Thánh Giá.

* Ban Giáo lý: phụ trách bài suy niệm, cắt cử người đọc & bắt hát cộng đồng.

* Ca đoàn: cử người đệm đàn trong Đàng Thánh Giá (phối hợp với Ban Giáo Lý).

* Ban Trật tự và Giới Người cha: phụ trách trật tự.

 

  1. NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA (17giờ00):

* Kinh khai mạc và dẫn Nghi thức: Ô. Ngọc (Ủy viên Phụng vụ).

* Đoàn Quốc phục lưu ý: kết thúc chặng thứ 11: 24 vị trong đội hình Quốc phục gẫm Đàng Thánh Giá vào sân Tòa Giám Mục rước đoàn đồng tế ra lễ đài. Sau nghi thức tưởng niệm sẽ tiếp tục các chặng còn lại.

 

* Phân công Phụng vụ:

Đọc Sách Thánh:

Bài đọc 01:

Ông Hạ (Gh.Phêrô Lựu)

Bài đọc 02:

Bà Túy Phượng (Gh.Phaolô Bường)

Dẫn các lời cầu:

Thầy Phó Tế

 

* Giới Người cha: xin oi và sắp xếp ghế ngồi trên + dưới lễ đài (xin thu dọn sau nghi thức).

* Giới Trẻ: phụ trách cầm dù khi rước lễ.

* Ban Trật tự: phụ trách giữ xe và trật tự trong nghi thức. Lưu ý: việc hôn kính Thánh Giá trong lúc đang cử hành nghi thức chỉ dành cho Quý chức trong Ban Thường vụ và Trưởng phó 12 Giáo họ).

* Ban Lễ sinh: phụ trách trang trí bục để hôn kính Thánh Giá.

* Ban ngành còn lại: Âm thanh, Ánh sáng phụ trách công việc như thông lệ.

 

  1. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (04/04/2015):

v BUỔI SÁNG: không có Thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục hôn kính Thánh Giá.

* Để chuẩn bị cho Đại lễ mừng Chúa Phục Sinh, trong buổi sáng hôm nay:

– Hội Legio + Ban Thăng tiến Hôn nhân và Đoàn Phan Sinh: tổng vệ sinh các khu vực hành lang và chung quanh nhà thờ.

– Giới Người mẹ: tổng vệ sinh bên trong nhà thờ.

– Giới Người cha: dựng phông Chúa Phục Sinh bên trong Nhà thờ.

 

v BUỔI TỐI: THÁNH LỄ ĐÊM VỌNG PHỤC SINH (19giờ00):

w Kinh khai mạc + Dẫn lễ: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ)

w Đoàn Quốc phục: yêu cầu có mặt trước 18giờ20 để kịp chuẩn bị Quốc phục và tập trung tại Tòa Giám Mục để rước Đoàn chủ tế ra lễ đài.

            – Thánh Giá:  Ông Tuấn (Đaminh Khảm)

         – Đèn hầu: Ông Hạ (Phêrô Lựu) – Ông Đạo (Emmanuel Triệu)

            – Lọng hầu Thánh Giá: Ông Lưu (Phêrô Lựu)

            – Lọng hầu chủ tế: Ông Tuấn (Micae Hy)

– Các Ông Bà Trưởng Phó 12 Giáo họ còn lại xin mặc Quốc phục tham gia đoàn rước.

*Đoàn Quốc phục lưu ý: – Khi rước Đoàn Chủ tế ra làm phép nến Phục sinh, cả đoàn Quốc phục cùng đi (mang theo nến) nhưng không cầm Thánh Giá + Đèn hầu.

– Khi rước về thì có Thánh Giá + Đèn hầu.

 

w Phân công Phụng vụ:

Đọc Sách Thánh:

Bài đọc 01:

Bà Kim Loan (Gh.Augustinô Huy)

Bài đọc 02:

Ông Hữu Tùng (Gh.Giuse Khang)

Bài đọc 03:

Bà Hoàng Oanh (Gh.Đaminh Khảm)

Bài đọc 04: (Thánh thư)

Dòng Thánh Phaolô

Lời nguyện Tín hữu:

Ông Hiến (Gh.Anê Thành)

Dâng lễ:

Dâng hương:

Ông Năm (Gh.Anrê Trông)

 

Bánh rượu:

Ông Thành (Gh.Augustinô Huy)

Ông Dũng (Gh.Phaolô Bường)

 

Hoa nến:

Cô Phương (Ban Phụng vụ) chọn.

Tập dâng lễ: 19giờ30 tối thứ sáu 03/04/2015 tại lễ đài.

 

w Các Thừa Tác viên ngoại lệ cho rước lễ: tham gia đoàn rước.

w Ông Thái (BTV): chuẩn bị nến cho BTV, Trưởng phó 12 Giáo họ và 15 Thừa Tác viên Thánh Thể.

w Ban Lễ Sinh: tập các nghi thức trong Tuần Thánh thật kỹ để giúp phụng vụ sốt sắng (liên hệ với Ban Phụng Vụ về chương trình).

w Ban Kèn hơi: tham gia trong đoàn rước như mọi năm. Trong Thánh lễ, chỉ trổi nhạc sau Kinh Vinh Danh, trong lúc rước lễ và cuối lễ.

w Giới Người Cha: xin oi và sắp xếp ghế ngồi trên + dưới lễ đài (xin thu dọn sau Thánh lễ).

w Giới Trẻ: phụ trách cầm dù khi rước lễ.

w Ban Thăng tiến Hôn nhân: sau Thánh lễ đêm, dọn vệ sinh trước tiền đường và chung quanh nhà thờ để chuẩn bị cho các Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh.

w Ban Trật tự và Giới Người cha: phụ trách trật tự, giúp ổn định chổ ngồi cho những cụ già và người tàn tật.

w Ban Trật tự: phụ trách bệ và lò đốt lửa Phục Sinh.

w Các Ban ngành còn lại: Âm thanh, Ánh sáng phụ trách công việc như thông lệ.

 

  1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (05/04/2015):

v BUỔI SÁNG:  – Thánh lễ 05g15 do Giới Lão thành phụ trách (trong Nhà thờ)

                              – Thánh lễ 08g00 do Ban Giáo lý phụ trách (trong Nhà thờ)

                              – Thánh lễ 10g00: tiếng Anh (trong Nhà thờ)

 

v BUỔI CHIỀU: chỉ có 01 Thánh lễ lúc 17giờ00 tại lễ đài do Giáo xứ phụ trách.

* Kinh khai mạc, dẫn lễ & chuẩn bị lời nguyện tín hữu: Ông Ngọc(UV.PV)

* Đoàn rước ra lễ đài gồm có:

   – Thánh Giá – Đèn hầu (xin mặc Quốc phục):

         Thánh Giá: Ông Luyến (Đaminh Khảm)

                  Đèn hầu: Ông Bá (Giuse Khang) – Ông Thọ (Anê Thành)

         – Lọng hầu (mặc Quốc phục): Ô.Hưởng(Anê Thành)- Ô.Quang(Emmanuel Triệu)

– Các Ông Bà trong Ban Thường vụ, Trưởng Phó + các Ủy viên trong Ban Điều hành 12 Giáo họ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể (mời đi đủ) (nam mặc sơ-mi trắng quần sẩm cà-vạt, nữ mặc áo dài).

         – Các Thừa Tác viên ngoại lệ cho rước lễ: tham gia đoàn rước.

                  Lưu ý: xin Quý vị có mặt sớm tại Văn phòng Giáo xứ  trước 16h30 để kịp chuẩn bị.

 

* Phân công Phụng vụ:

Đọc Sách Thánh:

Bài đọc 01:

Ông Nghĩa (Gh.Micae Hy)

Bài đọc 02:

Bà Diệu Huyền (Gh.Giuse Viên)

Lời nguyện Tín hữu:

Ông Phát (Gh.Anrê Trông)

Dâng lễ:

Dâng hương:

Ông Ly (Gh.Augustinô Huy)

 

Bánh rượu:

Ông Hạ (Gh.Phêrô Lựu)

Ông Đạo (Gh.Emmanuel Triệu) 

 

Hoa nến:

Cô Phương (Ban Phụng vụ) chọn.

Tập dâng lễ: 19giờ30 tối thứ sáu 03/04/2015 tại lễ đài.

* Giới Người cha: phụ trách chiêng trống, xin oi và sắp xếp ghế ngồi trên + dưới lễ đài (xin thu dọn sau Thánh lễ).

* Giới Trẻ: phụ trách cầm dù khi rước lễ.

* Ban Trật tự: giữ xe và trật tự trong Thánh lễ.   

* Các Ban ngành còn lại: Âm thanh, Ánh sáng phụ trách công việc như thông lệ.

 

X SÁNG THỨ HAI (06/04/2015): các Giới – Hội đoàn phân công dọn vệ sinh:

w Hội Legio + Ban Thăng tiến Hôn nhân và Đoàn Phan Sinh: tổng vệ sinh khu vực chung quanh nhà thờ.

w Giới Người mẹ: tổng vệ sinh trong nhà thờ và hành lang quanh nhà thờ.

  1. CHÚA NHẬT II PHỤC SINH (12/04/2015):

“KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA”

v BUỔI SÁNG: có 03 Thánh lễ: 05giờ15, 08giờ00, 10giờ00 như thường lệ.

v BUỔI CHIỀU: chỉ có 01 Thánh lễ lúc 17giờ00 do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự tại Lễ đài (Giáo xứ phụ trách), có đoàn rước Thánh Giá – Đèn hầu.

* Kinh khai mạc, dẫn lễ & chuẩn bị lời nguyện tín hữu: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ).

* Đoàn rước ra lễ đài gồm có:

   – Thánh Giá – Đèn hầu (xin mặc Quốc phục):

               Thánh Giá: Ông Tuấn (Gh.Micae Hy)

               Đèn hầu: Ô.Thành (Gh.Augustinô Huy) – Ô.Dũng (Gh.Phaolô Bường)

   – Lọng hầu (mặc Quốc phục): Ô.Hưởng (Gh.Anê Thành) – Ô.Quang (Gh.Emmanuel Triệu)

– Các Ông Bà trong Ban Thường vụ, Trưởng Phó + các Ủy viên trong Ban Điều hành 12 Giáo họ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể (mời đi đủ) (nam mặc sơ-mi trắng quần sẩm cà-vạt, nữ mặc áo dài).

   – Các Thừa Tác viên ngoại lệ cho rước lễ.

 

               Lưu ý: xin quý vị có mặt sớm tại Văn phòng Giáo xứ  trước 16h30 để kịp chuẩn bị.

 

 * Phân công Phụng vụ: Ông GB. Vĩnh Cung thông báo cho Giáo xứ Tam Tòa và Giáo xứ Phước Tường về việc phân chia người đọc 02 bài Sách Thánh:

 

Đọc Sách Thánh:

Bài đọc 01:

Giáo xứ Tam Tòa

Bài đọc 02:

Giáo xứ Phước Tường

Lời nguyện Tín hữu:

Giáo xứ Chính Tòa

Dâng lễ:

Giáo xứ Chính Tòa: Cô Phương (Ban Phụng vụ) liên hệ với Ông Cung (phụ trách Nhóm Lòng Thương Xót Chúa) để chọn người và ấn định ngày giờ tập.

 

*Giới Người cha: phụ trách chiêng trống, xin oi và sắp xếp ghế ngồi trên + dưới lễ đài (xin thu dọn sau Thánh lễ).

* Giới Trẻ: phụ trách cầm dù khi rước lễ.

* Ban Trật tự: giữ xe và trật tự trong Thánh lễ.      

* Các Ban ngành còn lại: Âm thanh, Ánh sáng phụ trách công việc như thông lệ.

 

X SÁNG THỨ HAI (13/04/2015):

w Ban Trật tự + Trợ táng + Giới Người cha: tập trung để thu dọn lễ đài.

w Hội Legio + Ban Thăng tiến Hôn nhân và Đoàn Phan Sinh: tổng vệ sinh các khu vực quanh nhà thờ.

w Giới Người mẹ: tổng vệ sinh trong nhà thờ và hành lang quanh nhà thờ.

 

                                                                     Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03  năm 2015

          KHÁN                                                   TM/HĐMV Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng

      Cha Quản xứ                                                                Trưởng ban

 

  Phaolô Maria Trần Quốc Việt                                     Phêrô Nguyễn Văn Siêu