THÔNG BÁO V/v ĐỀ PHÒNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI DO VIRUS CORONA