THÔNG BÁO 

(Số 02/T12.2022) 

V/v. ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN CHỦ SỰ CÁC THÁNH LỄ  

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2022 VÀ NGÀY ĐẦU NĂM MỚI DƯƠNG LỊCH 2023

Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế,  

                         Quý Tu sĩ, Chủng sinh, 

                         và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng. 

Văn phòng Tòa Giám mục Đà Nẵng xin thông báo: 

Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ chủ sự các Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh  năm 2022 và ngày đầu Năm mới 2023, với chương trình cụ thể như sau: 

Thứ Bảy, 24/12/2022: 

– Tại Giáo xứ Chính Tòa. 

– 20g00: Canh thức Giáng Sinh. 

– 21g00: Thánh lễ đêm Mừng Chúa Giáng Sinh. 

Chúa Nhật, 25/12/2022: 

Sáng: – Tại Giáo xứ Tam Kỳ. 

08g00: Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. 

Chiều: – Tại Giáo xứ Chính Tòa. 

– 17g00: Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. 

Chúa nhật, 01/01/2023:  

– Tại Giáo xứ Trà Kiệu. 

– 09g00: Thánh lễ Mừng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.  

 Xin ơn bình an ngày đầu Năm mới và cầu cho hòa bình thế giới. 

Vậy xin kính mời quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, Chủng sinh và anh chị em giáo dân  cùng đến hiệp dâng các Thánh lễ nói trên để ca ngợi tình thương cứu độ của Thiên Chúa qua việc  chiêm ngắm mầu nhiệm Con Một Thiên Chúa Giáng Sinh làm người. 

Các Thánh lễ tại Giáo xứ Chính Tòa và Giáo xứ Trà Kiệu sẽ được trực tuyến trên các kênh  thông thường của Giáo phận Đà Nẵng. 

Xin chân thành cảm ơn và kính mời. 

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2022 

Văn Phòng Tòa Giám Mục

Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo