THÔNG BÁO

(Số 03/T10.2021)

V/v. MỘT VÀI LƯU Ý LIÊN QUAN ĐẾN THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế,
Quý Tu sĩ, Chủng sinh
và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Kính thưa quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa!

Như đã thông báo, vào lúc 08g00, thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ chủ sự Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho 06 thầy Phó tế tại Giáo xứ Trà Kiệu.

Tuy nhiên, vì lý do an toàn trong công tác phòng ngừa dịch bệnh, chính quyền địa phương huyện Duy Xuyên đã yêu cầu hạn chế số lượng người tham dự trực tiếp, cụ thể là không quá 300 người, với những quy định về các biện pháp y tế cần được áp dụng. Chính vì thế, Tòa Giám mục xin gửi đến quý Cha và anh chị em một vài lưu ý sau:

  1. Vì bị hạn chế về số lượng, nên Tòa Giám mục sẽ ấn định và mời riêng các thành phần tham dự trực tiếp. Còn lại, xin anh chị em vui lòng tham dự Thánh lễ Truyền chức Linh mục qua hình thức trực tuyến, với các kênh thông thường của Giáo phận đã được thông báo.
  2. Đối với các thành phần được mời tham dự Thánh lễ trực tiếp tại Trà Kiệu, xin lưu ý các điểm sau:
  • Trường hợp người từ thành phố Đà Nẵng và các tỉnh khác về tham dự phải đảm bảo đã được tiêm 02 mũi vắc xin và có giấy xác nhận âm tính với SARS CoV-2 (theo phương pháp Test nhanh hoặc RT-PCR) trong khoảng thời gian 48 giờ (kể từ khi lấy mẫu) của cơ quan có thẩm quyền.
  • Đối với người từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phải đảm bảo đã được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin và có giấy xác nhận âm tính với SARS CoV-2.
  • Thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, như đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách 02 mét, …

Xin chân thành cám ơn quý Cha và anh chị em. Xin hiệp ý cầu nguyện để Thánh lễ Truyền chức Linh mục được cử hành trang nghiêm, sốt sắng và an toàn.

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 10 năm 2021
Văn Phòng Tòa Giám Mục
Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo

Xem và tải file PDF tại đây