THÔNG BÁO 

(Số 01/T12.2022) 

V/v. RAO ĐIỀU TRA CÁC ỨNG VIÊN TRƯỚC KHI CHỊU CHỨC PHÓ TẾ

Kính gửi: Quý Cha,  Quý Tu sĩ, Chủng sinh,

                         và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng. 

Kính thưa quý Cha và Anh chị em, 

Theo dự kiến, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ truyền chức Phó tế cho các
Thầy có tên dưới đây, vào Thứ Tư, ngày 18 tháng 01 năm 2023, ngày kỷ niệm thành lập
Giáo phận Đà Nẵng:

 1. Thầy Giuse Nguyễn Phốt Nhựt 
  • Thuộc Giáo xứ Phú Hạ 
  • Hiện đang thực tập mục vụ tại Gx. Trà Kiệu 
 2. Thầy Phêrô Trần Công Phi 
  • Thuộc Giáo xứ Phú Hạ 
  • Hiện đang thực tập mục vụ tại Gx. Ái Nghĩa 
 3. Thầy Antôn Maria Trần Văn Quốc, CRM 
  • Thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc 
  • Hiện đang thực tập mục vụ tại nhà hưu dưỡng linh mục Giáo phận. 

Chiếu theo Giáo Luật 1983, điều 1051, triệt 2, các ứng viên tiến chức phải được  thông báo cho cộng đoàn Dân Chúa để điều tra trước khi lãnh nhận thánh chức. Chính vì  thế, xin quý Cha quản xứ, quản nhiệm và các cộng đoàn dòng tu cho rao điều tra 03 tuần,  trong các Thánh lễ Chúa Nhật : 11/12 ; 18/12 và 25/12 năm 2022. 

Kính xin quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho quý Thầy; và nếu thấy quý Thầy có điều gì ngăn trở cho việc lãnh nhận thánh  chức Phó tế, thì buộc lương tâm, phải trình cho Đức Giám Mục Giáo Phận. 

Xin chân thành cảm ơn. 

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2022 

Văn Phòng Tòa Giám Mục 

Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo