THÔNG BÁO
(Số 01/T6.2020)

V/v. THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế,
Quý Tu sĩ, Chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Kính thưa quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa!
Sau khi đã cho rao điều tra theo quy định của Giáo luật và không thấy có ngăn
trở nào, nay với sự chấp thuận của Đức Giám Mục Giáo phận,

Văn Phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng hân hoan kính báo:
Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ chủ sự Thánh lễ truyền chức Linh
mục cho 04 thầy Phó tế có tên dưới đây, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, vào lúc
05g00, thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2020, ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu,
Bổn mạng Giáo phận.

 1. Thầy Giuse NGUYỄN ĐÌNH THIÊN ÂN, thuộc Giáo xứ Thanh Đức.
 2. Thầy Tôma PHẠM PHÚ CƯỜNG, thuộc Giáo xứ Gia Phước.
 3. Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN TRẦN VŨ ĐỨC, thuộc Giáo xứ Thanh Đức.
 4. Thầy Giuse NGUYỄN THANH TÙNG, thuộc Giáo xứ Trà Kiệu.
  Kính xin mọi thành phần Dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho quý thầy, để quý
  thầy sốt sắng dọn mình lãnh nhận thánh chức Linh mục.
  Xin kính mời quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh, và cộng đoàn Dân Chúa đến
  hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các tiến chức và cho Giáo phận trong ngày mừng
  Bổn mạng, để xin Tình yêu Thánh Tâm Chúa Giêsu gìn giữ và thánh hóa Giáo phận.
  Xin chân thành cám ơn và kính mời.

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 6 năm 2020
Văn Phòng Tòa Giám Mục
Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo

Xem file Pdf tại đây.