THÔNG BÁO

(Số 02/T7.2022)

V/v. TĨNH TÂM LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ THÁNG 8/2022
MỪNG NGÂN KHÁNH LINH MỤC CHA EMMANUEL NGUYỄN TẤN LỤC

Kính gửiCha Tổng đại diện, Cha Đại diện GM, Quý Cha và quý Thầy Phó tế.

Văn Phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng xin được thông báo:

I. Tĩnh tâm Linh mục và Phó tế tháng 8/2022

Kính mời quý Cha và quý Phó tế tham dự tĩnh tâm tháng 8/2022 với chương trình cụ thể như sau:

– Thời gian: 08g30, Thứ Năm, ngày 04/8/2022.

– Địa điểm: Nhà Thờ Chính Tòa

– Chương trình: 

  • 08g30 – 09g15: Bài gợi ý tĩnh tâm và chia sẻ mục vụ của Đức Cha Giuse.
  • 09g15 – 09g45: Xưng tội riêng và giải lao.
  • 09g45: Chuẩn bị Thánh lễ. Mang lễ phục chung tại TGM.
  • 10g00: Thánh lễ tạ ơn mừng Ngân khánh Linh mục
  • 11g30: Tiệc mừng.

II. Thánh lễ tạ ơn mừng Ngân khánh Linh mục Cha Emmanuel Nguyễn Tấn Lục

Trong dịp tĩnh tâm tháng 8/2022 này, Linh mục đoàn Giáo phận sẽ cùng với Cha Emmanuel Nguyễn Tấn Lục tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Ngân khánh Linh mục (1997-2022). Thánh lễ tạ ơn sẽ được cử hành vào lúc 10g00, Thứ Năm, 04/8/2022, tại Nhà thờ Chính Tòa, do Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận chủ sự.

Xin các Giáo xứ dưới đây (những nơi mà Cha Emmanuel Nguyễn Tấn Lục đã từng phục vụ) vui lòng cộng tác với Ban Phụng vụ Giáo phận trong những công việc sau:

– Chuẩn bị chung+đoàn rước: Gx. Chính Tòa– Hát lễ+Đáp ca: Gx. Cồn Dầu
– Bài đọc I: Gx. An Hòa (01 nam)– Dâng lễ: Gx. Ngọc Quang 
(xin liên hệ với Soeur phụ trách phòng thánh Gx. Chính Tòa)
– Bài đọc II: Gx. Chính Trạch (01 nữ)– Lời nguyện tín hữu: Gx. An Hải
(Ban Phụng vụ Giáo phận soạn lời nguyện)

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2022

Văn Phòng Tòa Giám Mục

page1image12656512page1image2336512page1image2334640

Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo

– NB. Xin Ban truyền thông ghi hình và đưa tin.