Thông báo: Tổ chức Đại Lễ Giáng Sinh năm 2022 tại giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng
Thông báo: Tổ chức Đại Lễ Giáng Sinh năm 2022 tại giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI LỄ GIÁNG SINH NĂM 2022 CHỦ ĐỀ: “NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ Ở GIỮA […]
Thông báo: Số 01/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A 27/11/2022
Thông báo: Số 01/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A 27/11/2022
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A27/11/2022 Thứ Hai, ngày 28/11, Thánh Anrê Trần Văn Trông, quân nhân, tử […]
Thông báo: Số 52/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
Thông báo: Số 52/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN13/11/2022 Chúa Nhật 13/11 KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM là phiên […]
Thông báo: Số 51/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXXII Thường Niên
Thông báo: Số 51/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXXII Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN 06/11/2022
Phân công phụng vụ tháng 11/2022
Phân công phụng vụ tháng 11/2022
I. CHÚA NHẬT:   NGÀY GIỜ BÀI 1 BÀI 2 LỜI NGUYỆN Chúa Nhật XXXII Thường Niên 06/11/2022 05g30 Trương […]
Thông báo: Số 50/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXIX Thường Niên
Thông báo: Số 50/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXIX Thường Niên
Thứ Ba 01.11 vào lúc 17g15 Thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Nam Nữ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXX Thường Niên 
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXX Thường Niên 
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN23/10/2022 Chúa nhật 30 thường niên, 23 tháng 10 năm 2022, là Chúa nhật Truyền […]
Thông báo: Số 48/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXIX Thường Niên 
Thông báo: Số 48/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXIX Thường Niên 
Thông báo: Số 48/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXIX Thường Niên 
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXVII Thường Niên 
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXVII Thường Niên 
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXVII Thường Niên 
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXVI Thường Niên 
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXVI Thường Niên 
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXVI Thường Niên
ĐẦU TRANG