Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần XI Thường Niên tại nhà thờ Chính Tòa – giáo phận Đà Nẵng.
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần XI Thường Niên tại nhà thờ Chính Tòa – giáo phận Đà Nẵng.
⭕️Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai tuần XI TN | 05:00 ngày 14/6/2021 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng ⭕️Trực tuyến: […]
Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật X Thường Niên
Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật X Thường Niên
Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật X Thường Niên
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần VIII Thường Niên tại nhà thờ Chính Tòa – giáo phận Đà Nẵng
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần VIII Thường Niên tại nhà thờ Chính Tòa – giáo phận Đà Nẵng
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần VIII Thường Niên
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần VII Phục Sinh tại nhà thờ Chính Tòa – giáo phận Đà Nẵng
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần VII Phục Sinh tại nhà thờ Chính Tòa – giáo phận Đà Nẵng
⭕️Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật | 17:00 thứ Bảy 15/5/2021 tuần VII PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng ⭕️Trực […]
Lịch phụng vụ Thánh lễ trực tuyến tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
Lịch phụng vụ Thánh lễ trực tuyến tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
Theo thông báo Số 01/T5.2021 của Tòa giám mục Đà Nẵng, Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng xin gửi cộng […]
Lịch phụng vụ Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm B
Lịch phụng vụ Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm B
Lịch phụng vụ Chúa Nhật 6 Phục Sinh - Năm B
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần VI Phục Sinh tại nhà thờ Chính Tòa – giáo phận Đà Nẵng
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần VI Phục Sinh tại nhà thờ Chính Tòa – giáo phận Đà Nẵng
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần VI Phục Sinh tại nhà thờ Chính Tòa - giáo phận Đà Nẵng
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần V Phục Sinh
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần V Phục Sinh
⭕️ Trực tuyến Thánh lễ | 17:00 thứ Sáu 07/5/2021 tuần V PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng […]
TGM Đà Nẵng: Tạm dừng cử hành phụng vụ tập trung và các sinh hoạt mục vụ
TGM Đà Nẵng: Tạm dừng cử hành phụng vụ tập trung và các sinh hoạt mục vụ
Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, quyết định tạm dừng các cử hành phụng vụ tập trung và các sinh hoạt mục vụ khác tại các Giáo xứ, Giáo họ trong thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An cho đến khi có thông báo mới.
Thông báo: Tạm dừng các thánh lễ và hoạt động không cần thiết tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng
Thông báo: Tạm dừng các thánh lễ và hoạt động không cần thiết tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng
Theo công văn số 2851/UBND-KGVX của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tạm dừng các hoạt động không thiết […]
ĐẦU TRANG