Thông báo: 05 Phút Lời Chúa – Tháng 8/2020 Đã Có
Thông báo: 05 Phút Lời Chúa – Tháng 8/2020 Đã Có
05 Phút Lời Chúa là một trong những phương thế giúp chúng ta suy niệm Lời Chúa, khám phá ý […]
Lịch Trực Tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật 18 Thường Niên (01-02/8/2020) Tại Giáo Phận Đà Nẵng
Lịch Trực Tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật 18 Thường Niên (01-02/8/2020) Tại Giáo Phận Đà Nẵng
⭕️ Thánh Lễ Chúa Nhật 18 Thường Niên | 17g15 ngày 01/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng ⭕️ […]
Thông Báo V/v Tạm Dừng Cử Hành Thánh Lễ Tập Trung Tại Các Giáo Xứ, Giáo Họ Trong Tỉnh Quảng Nam
Thông Báo V/v Tạm Dừng Cử Hành Thánh Lễ Tập Trung Tại Các Giáo Xứ, Giáo Họ Trong Tỉnh Quảng Nam
THÔNG BÁO V/v. TẠM DỪNG CỬ HÀNH THÁNH LỄ TẬP TRUNG  TẠI CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ TRONG TỈNH QUẢNG […]
PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN 26/7/2020 – 01/8/2020
PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN 26/7/2020 – 01/8/2020
PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN 26/7/2020 – 01/8/2020
Thông báo: Số 35/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 35/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm A
Chúa Nhật 05/7, sau Lễ Thiếu nhi có rửa tội cho trẻ em. Từ thứ hai 06/7 đến thứ Sáu […]
Cáo Phó Cha Cố Phêrô Nguyễn Hữu Đăng
Cáo Phó Cha Cố Phêrô Nguyễn Hữu Đăng
TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG THÀNH KÍNH BÁO TIN Cha Phêrô NGUYỄN HỮU ĐĂNGSinh ngày 29 tháng 12 […]
Phân Công Phụng Vụ 07/2020
Phân Công Phụng Vụ 07/2020
Phân Công Phụng Vụ 07/2020
Thông báo: Số 34/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 34/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 34/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 33/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 33/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm A
Từ thứ hai 22/6 đến thứ bảy 27/6 giáo họ Anê Thành phụ trách trực phụng vụ. Thứ tư 24/6 […]
ĐẦU TRANG