Thông báo: Số 16/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật III Mùa Chay năm A 12/03/2023
Thông báo: Số 16/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật III Mùa Chay năm A 12/03/2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A 12/03/2023 1.Thứ Sáu 17/3, Gẫm Đàng Thánh Giá lúc 19g30 do […]
Thông báo: Số 15/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật II Mùa Chay năm A 05/03/2023
Thông báo: Số 15/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật II Mùa Chay năm A 05/03/2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM A05/03/2023 1. Trong Chúa Nhật II Mùa Chay (05/03/2023), xin cộng đoàn tiếp […]
Thông báo: Số 14/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật I Mùa Chay năm A 26/02/2023
Thông báo: Số 14/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật I Mùa Chay năm A 26/02/2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A 26/02/2023 1. Chúa nhật I Mùa Chay (26/02/2023) là ngày quyên […]
Thông báo: Số 13/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật VII Thường niên năm A 19/02/2023
Thông báo: Số 13/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật VII Thường niên năm A 19/02/2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A 19/02/2023 Sáng Thứ Tư 22/02 các Thánh Lễ Tro như sau: […]
Thông báo: Số 12/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật VI Thường niên năm A 07/02/2023
Thông báo: Số 12/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật VI Thường niên năm A 07/02/2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM A 12/02/2023 Kính mời quý phụ huynh có con em học lớp […]
Thông báo: Số 11/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật V Thường niên năm A 05/02/2023
Thông báo: Số 11/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật V Thường niên năm A 05/02/2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM A05/02/2023 Chúa Nhật 05/02, sau Thánh Lễ Thiếu nhi (08g00) có rửa tội […]
Thông báo: Số 10/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật IV Thường niên năm A 29/01/2023
Thông báo: Số 10/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật IV Thường niên năm A 29/01/2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM A29/01/2023 Thứ Năm 02/02 Lễ Dâng Chúa Giê Su Trong Đền Thánh, có […]
Thư chúc Tết Quý Mão – 2023 của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân Giám mục Giáo phận Đà Nẵng
Thư chúc Tết Quý Mão – 2023 của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân Giám mục Giáo phận Đà Nẵng
Thư chúc Tết Quý Mão - 2023 của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân Giám mục Giáo phận Đà Nẵng
Lịch phụng vụ Xuân Quý Mão 2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
Lịch phụng vụ Xuân Quý Mão 2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
PHỤNG VỤ XUÂN QUÝ MÃO 2023 NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG - 156 TRẦN PHÚ, ĐÀ NẴNG
Thông báo: Số 08/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật II Thường niên năm A 15/01/2023
Thông báo: Số 08/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật II Thường niên năm A 15/01/2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A15/01/2023 Vào lúc 09g30 thứ Tư 18/01/2023, Thánh Lễ phong Phó Tế cho […]
ĐẦU TRANG