Thông báo: Số 47/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXIX Thường Niên
Thông báo: Số 47/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXIX Thường Niên
Thông báo: Số 47/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXIX Thường Niên
Thông báo V/v Một vài lưu ý liên quan đến Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục
Thông báo V/v Một vài lưu ý liên quan đến Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục
THÔNG BÁO (Số 03/T10.2021) V/v. MỘT VÀI LƯU Ý LIÊN QUAN ĐẾN THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC Kính gửi: […]
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXVIII Thường Niên
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXVIII Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN 10/10/2021 Thứ Tư 13/10 vào lúc 19g30, Đọc Kinh tại Núi đá Đức […]
Thông báo V/v Ngày toàn quốc cầu nguyện và giữ chay xin ơn chữa lành trong cơn đại dịch
Thông báo V/v Ngày toàn quốc cầu nguyện và giữ chay xin ơn chữa lành trong cơn đại dịch
Văn phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng xin thông báo: Ban Thường vụ HĐGMVN vừa qua đã quyết định: Chọn […]
Thông báo V/v Thánh lễ truyền chức Linh Mục
Thông báo V/v Thánh lễ truyền chức Linh Mục
THÔNG BÁO(Số 02/T10.2021) V/v. THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, Quý Tu sĩ, Chủng sinh […]
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXV Thường Niên
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXV Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN 03/10/2021 Trong tình hình mới hiện nay, kể từ ngày 30/09/2021 cho đến […]
Thông báo: Số 44/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXV Thường Niên
Thông báo: Số 44/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXV Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN 26/09/2021 Thứ Hai 27/9, Lễ nhớ Thánh Vinh Sơn Phaolô, Linh mục. Quan […]
Thông báo: Số 43/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXV Thường Niên
Thông báo: Số 43/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXV Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN 19/9/2021 Thứ Ba 21/9, Lễ kính Thánh Matthêu Tông đồ, Tác giả Sách […]
Thông báo: Số 41/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXI Thường Niên
Thông báo: Số 41/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXI Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN 05/9/2021 Chúa nhật 05/09, Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu, Quan Thầy của Ban […]
Thông báo: Số 40/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXII Thường Niên
Thông báo: Số 40/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXII Thường Niên
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN29/8/2021 Thứ Sáu 03/09. Lễ nhớ Thánh Grêgôriô Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội thánh, […]
ĐẦU TRANG