Thông báo: Số 01/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật I Mùa Vọng
Thông báo: Số 01/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật I Mùa Vọng
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 28/11/2021
Thông báo: Số 52/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXXIV Thường Niên
Thông báo: Số 52/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXXIV Thường Niên
Thứ Hai 22/11 Lễ Nhớ Thánh nữ Cêcilia, trinh nữ, tử đạo bổn mạng của Ca đoàn Cêcilia và 48 […]
Thông báo: Số 51/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
Thông báo: Số 51/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
Số 51/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
Thông báo: Số 50/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXXII Thường Niên
Thông báo: Số 50/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXXII Thường Niên
THÔNG BÁO Chúa Nhật XXXII Thường Niên 07/11/2021
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXXI Thường Niên
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXXI Thường Niên
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXXI Thường Niên
Thông báo: Số 48/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXX Thường Niên
Thông báo: Số 48/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXX Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN 24/10/2021
Thông báo: Số 47/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXIX Thường Niên
Thông báo: Số 47/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXIX Thường Niên
Thông báo: Số 47/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXIX Thường Niên
Thông báo V/v Một vài lưu ý liên quan đến Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục
Thông báo V/v Một vài lưu ý liên quan đến Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục
THÔNG BÁO (Số 03/T10.2021) V/v. MỘT VÀI LƯU Ý LIÊN QUAN ĐẾN THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC Kính gửi: […]
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXVIII Thường Niên
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXVIII Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN 10/10/2021 Thứ Tư 13/10 vào lúc 19g30, Đọc Kinh tại Núi đá Đức […]
Thông báo V/v Ngày toàn quốc cầu nguyện và giữ chay xin ơn chữa lành trong cơn đại dịch
Thông báo V/v Ngày toàn quốc cầu nguyện và giữ chay xin ơn chữa lành trong cơn đại dịch
Văn phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng xin thông báo: Ban Thường vụ HĐGMVN vừa qua đã quyết định: Chọn […]
ĐẦU TRANG