Lịch phụng vụ Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm B
Lịch phụng vụ Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm B
Lịch phụng vụ Chúa Nhật 6 Phục Sinh - Năm B
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần VI Phục Sinh tại nhà thờ Chính Tòa – giáo phận Đà Nẵng
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần VI Phục Sinh tại nhà thờ Chính Tòa – giáo phận Đà Nẵng
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần VI Phục Sinh tại nhà thờ Chính Tòa - giáo phận Đà Nẵng
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần V Phục Sinh
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần V Phục Sinh
⭕️ Trực tuyến Thánh lễ | 17:00 thứ Sáu 07/5/2021 tuần V PS | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng […]
TGM Đà Nẵng: Tạm dừng cử hành phụng vụ tập trung và các sinh hoạt mục vụ
TGM Đà Nẵng: Tạm dừng cử hành phụng vụ tập trung và các sinh hoạt mục vụ
Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, quyết định tạm dừng các cử hành phụng vụ tập trung và các sinh hoạt mục vụ khác tại các Giáo xứ, Giáo họ trong thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An cho đến khi có thông báo mới.
Thông báo: Tạm dừng các thánh lễ và hoạt động không cần thiết tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng
Thông báo: Tạm dừng các thánh lễ và hoạt động không cần thiết tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng
Theo công văn số 2851/UBND-KGVX của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tạm dừng các hoạt động không thiết […]
Phân công phụng vụ tháng 05/2021
Phân công phụng vụ tháng 05/2021
I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ 03/5 Hai Đỗ Văn Lưu Nguyễn Thị […]
Thông báo: Số 23/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật V Phục Sinh
Thông báo: Số 23/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật V Phục Sinh
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT V PHỤC SINH02/5/2021 1. Chúa Nhật V Phục Sinh 02/5, sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa […]
Thông báo: Số 22/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật IV Phục Sinh
Thông báo: Số 22/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật IV Phục Sinh
Chúa Nhật IV Phục Sinh 25/4 Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn Thiên Triệu linh mục và tu sĩ. Ngày đóng góp cho Quỹ Ơn Gọi Giáo Phận.
Thông báo: Số 21/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật III Phục Sinh
Thông báo: Số 21/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật III Phục Sinh
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT III PHỤC SINH18/4/2021 1. Từ thứ hai 19/4 đến thứ bảy 24/4 giáo họ Phaolô Lộc trực phụng vụ. 2. Thứ tư 21/4 vào lúc […]
Thông báo: Số 20/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật II Phục Sinh
Thông báo: Số 20/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật II Phục Sinh
Chúa Nhật II Phuc Sinh 11/4 Kính Lòng Chúa Thương Xót, buổi sáng các thánh lễ như thường lệ 05g15,08g00,10g00, buổi chiều chỉ có 01 thánh lễ lúc 17g00 tại lễ đài.
ĐẦU TRANG