Thông báo: Số 19/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C
Thông báo: Số 19/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT LỄ LÁTƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA10/4/2022 Chúa nhật 10/4/2022 Lễ Lá, Tưởng niệm cuộc thương […]
Phụng vụ Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh 2022
Phụng vụ Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh 2022
1. CHÚA NHẬT LỄ LÁ, NGÀY 10/4/2022 05g30: Thánh lễ 1 (Làm phép lá và kiệu lá) 15g00: Thánh lễ 4 (Làm […]
Thông báo: Số 18/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm C
Thông báo: Số 18/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm C
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT V MÙA CHAY03/4/2022 Chúa nhật V Mùa Chay 03/4, Thánh lễ 08g00 có nghi thức Tuyên Xưng […]
Thông báo: Số 16/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm C
Thông báo: Số 16/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm C
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 20/03/2022
Thông báo: Số 15/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm C
Thông báo: Số 15/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm C
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 13/03/2022
Thông Báo V/v. Tĩnh tâm Linh mục đoàn Giáo phận Đà Nẵng – Năm 2022 và Thánh lễ Truyền chức Phó tế
Thông Báo V/v. Tĩnh tâm Linh mục đoàn Giáo phận Đà Nẵng – Năm 2022 và Thánh lễ Truyền chức Phó tế
V/v. TĨNH TÂM LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG - NĂM 2022 VÀ THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ
Thông báo: Số 14/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C
Thông báo: Số 14/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 06/03/2022
Thông báo: Số 13/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VIII Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 13/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VIII Thường Niên – Năm C
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN27/02/2022 Do tình hình số ca lây nhiễm dịch bệnh đăng tăng lên mỗi ngày […]
Chương trình Tĩnh tâm – Hành hương cho tân tòng và dự tòng – Mùa Chay 2022
Chương trình Tĩnh tâm – Hành hương cho tân tòng và dự tòng – Mùa Chay 2022
Dù các bạn đang cảm nhận thế nào đi nữa, thì cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu vẫn tinh khôi, mới mẻ như mối tình đầu.
Thông báo: Số 12/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 12/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm C
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN20/02/2022 1. Thực hiện Thông báo số 02/T02.2022 ngày 16/02/2022 của Văn phòng Tòa Giám […]
ĐẦU TRANG