Thông Báo: Số 16/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 7 Thường Niên – Năm A
Thông Báo: Số 16/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 7 Thường Niên – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 16TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm A Chúa nhật tuần này, 23/02/2020, các [...]
Phân Công Mùa Chay 2020
Phân Công Mùa Chay 2020
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG       HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ      HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-LOAN BÁO [...]
Thông Báo: Số 15/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm A
Thông Báo: Số 15/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 15TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm A Chúa nhật tuần này, 16/02/2020, các [...]
Thay Đổi Thời Gian Khai Giảng Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 51
Thay Đổi Thời Gian Khai Giảng Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 51
Quý anh chị thân mến,Vì tình hình dịch COVID-19 (Corona) vẫn chưa ổn định nên lớp giáo lý dự bị [...]
Cáo Phó Nữ Tu Elise Des Anges Huỳnh Thị Hát – SPC
Cáo Phó Nữ Tu Elise Des Anges Huỳnh Thị Hát – SPC
CÁO PHÓDòng thánh Phaolô thành ChartresTỉnh dòng Đà Nẵng trân trọng kính báo:Nữ tu Elise Des Anges HUỲNH THỊ HÁTđã [...]
Thông Báo: Số 13/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm A
Thông Báo: Số 13/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 13TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm A Chúa nhật tuần này, 09/02/2020, các [...]
Thông Báo Đặc Biệt Của Tòa Giám Mục Đà Nẵng
Thông Báo Đặc Biệt Của Tòa Giám Mục Đà Nẵng
Kính thưa quý Cha, quý Phó tế và quý Cộng đoàn Dòng tu, Văn Phòng Tòa Giám Mục xin thông [...]
Thông Báo: Bổn Mạng Giáo Xứ Chính Toà
Thông Báo: Bổn Mạng Giáo Xứ Chính Toà
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG       HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ      HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-LOAN BÁO [...]
Thông Báo: Số 11/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm A
Thông Báo: Số 11/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 11TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm A Chúa nhật 02/02/2020 Dâng Chúa Giêsu [...]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 02/2020
Phân Công Phụng Vụ Tháng 02/2020
      GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG        BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 02/2020 I. ĐỌC SÁCH NGÀY [...]
ĐẦU TRANG