Thông báo: Số 54/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXXIV Thường niên – 26.11.2023
Thông báo: Số 54/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXXIV Thường niên – 26.11.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊNCHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ26/11/2023 2. Từ thứ Hai 27/11 đến thứ Bảy 02/12, […]
Thông báo: Số 53/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXXIII Thường niên – 19.11.2023
Thông báo: Số 53/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXXIII Thường niên – 19.11.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊNKÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM19/11/2023. 2. Từ thứ Hai 20/11 […]
Thông báo: Số 52/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXXII Thường niên – 19.11.2023
Thông báo: Số 52/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXXII Thường niên – 19.11.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN19/11/2023. Kể từ Chúa nhật 12/11/2023 (Chúa nhật 31 TN-A), Xin Cộng đoàn tín hữu […]
Thông báo: Số 50/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXX Thường niên – 29.10.2023
Thông báo: Số 50/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXX Thường niên – 29.10.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN29/10/2023. 1.Từ thứ Hai 30/10 đến thứ Bảy 04/11, Giáo họ Anrê Trông trực […]
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXIX Thường niên – 22.10.2023
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXIX Thường niên – 22.10.2023
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXIX Thường niên – 22.10.2023
Chương trình Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ Giám Mục Giáo phận Đà Nẵng và Thánh lễ nhậm chức Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo phận Huế của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân
Chương trình Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ Giám Mục Giáo phận Đà Nẵng và Thánh lễ nhậm chức Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo phận Huế của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân
Chương trình Thánh lễ tạ ơn kết thức sứ vụ Giám Mục Giáo phận Đà Nẵng và Thánh lễ nhậm chức Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo phận Huế của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân
Thông báo: Số 48/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXVIII Thường niên – 15.10.2023
Thông báo: Số 48/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXVIII Thường niên – 15.10.2023
Thông báo: Số 48/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXVIII Thường niên – 15.10.2023
Thông báo: Số 47/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXVII Thường niên – 08.10.2023
Thông báo: Số 47/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXVII Thường niên – 08.10.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN08/10/2023.
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXV Thường niên – 01.10.2023
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXV Thường niên – 01.10.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN01/10/2023 1.Chúa Nhật 01/10 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em […]
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Biên bản Hội nghị thường niên kỳ II năm 2023
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Biên bản Hội nghị thường niên kỳ II năm 2023
Hội đồng Giám mục ấn định Hội nghị thường niên kỳ I năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 08 đến ngày 12/4/2024 tại Trung tâm mục vụ Giáo phận Vĩnh Long.  
ĐẦU TRANG