Thông báo chương trình hành hương Đền Thánh Anrê vào 26/7/2018
Thông báo chương trình hành hương Đền Thánh Anrê vào 26/7/2018
GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG *** THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG ĐỀN THÁNH ANRÊ PHÚ YÊN – PHƯỚC KIỀU NHÂN […]
Thông Báo: Số 41/TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 15 Thường Niên – Năm B
Thông Báo: Số 41/TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 15 Thường Niên – Năm B
Chính Tòa: Thông báo Số 41TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 15 Thường Niên – Năm B Chúa nhật 15/8/2018, Thánh Bônaventura, Giám mục, […]
Giải Bóng Đá Hiệp Nhất Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng Lần Thứ II – 2018
Giải Bóng Đá Hiệp Nhất Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng Lần Thứ II – 2018
GIẢI BÓNG ĐÁ HIỆP NHẤT GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG  LẦN THỨ II – 2018 MỘT SỐ QUY ĐỊNH […]
Thông Báo: Số 39/TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm B
Thông Báo: Số 39/TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm B
Chính Tòa: Thông báo Số 39TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm B Từ thứ hai 09/7 đến thứ bảy […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 7/2018
Phân Công Phụng Vụ Tháng 7/2018
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                       BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG […]
Thông Báo: Số 39/TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm B
Thông Báo: Số 39/TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm B
Chính Tòa: Thông báo Số 39TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm B Chúa nhật 01/7 sau lễ Thiếu Nhi […]
Thông Báo: Số 38/TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 12 Thường Niên – Năm B
Thông Báo: Số 38/TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 12 Thường Niên – Năm B
Chính Tòa: Thông báo Số 38TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 12 Thường Niên – Năm B Thánh lễ Bế Giảng Năm Học Giáo […]
Thông báo: Lễ Khai Mạc Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 19/6/2018
Thông báo: Lễ Khai Mạc Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 19/6/2018
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG   HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ Số: 36 /2018/TB/GXCT   THÔNG BÁO Lễ […]
Thông Báo: Số 37/TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 11 Thường Niên – Năm B
Thông Báo: Số 37/TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 11 Thường Niên – Năm B
Chính Tòa: Thông báo Số 37TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 11 Thường Niên – Năm B Chúa Nhật 17/6/2018 trong thánh lễ Thiếu […]
Thông Báo: Số 35/TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 10 Thường Niên – Năm B
Thông Báo: Số 35/TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 10 Thường Niên – Năm B
Chính Tòa: Thông báo Số 35TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 10 Thường Niên – Năm B Chúa nhật 10/6/2018 sẽ có 31 Em […]
ĐẦU TRANG