Thông báo: Số 06/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh 01/01/2023
Thông báo: Số 06/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh 01/01/2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT . CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH01/01/2023 Chúa Nhật 01/01/2023 vào lúc 09g00 Thánh lễ Đức Maria, […]
Từ ngày 01.01.2023 thay đổi giờ tham quan tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng
Từ ngày 01.01.2023 thay đổi giờ tham quan tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng
Giáo xứ Chính Tòa thông báo về việc thay đổi giờ tham quan đối với Quý khách khi đến Nhà […]
Thông báo: Số 04/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A 18/12/2022
Thông báo: Số 04/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A 18/12/2022
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM A18/12/2022 Trong dịp Lễ Giáng Sinh năm nay, Giáo xứ có gửi Thư […]
Thông báo: Số 03/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A 11/12/2022
Thông báo: Số 03/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A 11/12/2022
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A11/12/2022 Thứ Hai, ngày 12/12, trong Thánh lễ chiều 17g15 có rửa tội […]
Thông báo V/v. chương trình và phân nhiệm ngày giáo phận hành hương về TTTM Trà Kiệu trong ngày đầu năm năm mới Dương Lịch 2023 – Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.
Thông báo V/v. chương trình và phân nhiệm ngày giáo phận hành hương về TTTM Trà Kiệu trong ngày đầu năm năm mới Dương Lịch 2023 – Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.
Thông báo V/v. chương trình và phân nhiệm ngày giáo phận hành hương về TTTM Trà Kiệu trong ngày đầu năm năm mới Dương Lịch 2023 - Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa
Thông báo V/v. Đức Giám mục giáo phận chủ sự các Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2022 và ngày đầu năm mới Dương Lịch 2023
Thông báo V/v. Đức Giám mục giáo phận chủ sự các Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2022 và ngày đầu năm mới Dương Lịch 2023
Thông báo V/v. Đức Giám mục giáo phận chủ sự các Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2022 và ngày đầu năm mới Dương Lịch 2023
Thông báo  V/v. rao điều tra các ứng viên trước khi chịu chức Phó tế
Thông báo V/v. rao điều tra các ứng viên trước khi chịu chức Phó tế
Thông báo V/v. rao điều tra các ứng viên trước khi chịu chức Phó tế
Logo năm Mục vụ năm 2023 “Củng cố sự hiệp thông”
Logo năm Mục vụ năm 2023 “Củng cố sự hiệp thông”
Ý NGHĨA LOGO NĂM MỤC VỤ 2023 Tiếp tục tinh thần Hiệp Hành, tại Đại hội lần thứ XV tháng […]
Thông báo: Số 02/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A 04/12/2022
Thông báo: Số 02/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A 04/12/2022
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A04/12/2022 Chúa Nhật 04/12 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho […]
Thông báo: Tổ chức Đại Lễ Giáng Sinh năm 2022 tại giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng
Thông báo: Tổ chức Đại Lễ Giáng Sinh năm 2022 tại giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI LỄ GIÁNG SINH NĂM 2022 CHỦ ĐỀ: “NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ Ở GIỮA […]
ĐẦU TRANG