Thông báo: Số 11/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 11/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 11/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 10/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 10/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 10/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 09/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 09/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 09/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 08/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 08/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 08/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Thường Niên – Năm C
Thông Báo V/v Thánh lễ mừng kỷ niệm thành lập Giáo phận & Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi nhân dịp giỗ lần thứ 34.
Thông Báo V/v Thánh lễ mừng kỷ niệm thành lập Giáo phận & Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi nhân dịp giỗ lần thứ 34.
Thông Báo V/v Thánh lễ mừng kỷ niệm thành lập Giáo phận & Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi nhân dịp giỗ lần thứ 34.
Thông báo: Số 06/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm C
Thông báo: Số 06/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm C
Thông báo: Số 06/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh - Năm C
Thông báo: Số 05/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật trong tuần bát nhật Giáng Sinh
Thông báo: Số 05/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật trong tuần bát nhật Giáng Sinh
Chúa Nhật 26/12/2021 trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Thông báo V/v Thánh lễ trực tuyến mừng lễ Giáng Sinh năm 2021
Thông báo V/v Thánh lễ trực tuyến mừng lễ Giáng Sinh năm 2021
V/v. THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH NĂM 2021
ĐẦU TRANG