Thông báo: Số 48/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật XXVIII thường niên
Thông báo: Số 48/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật XXVIII thường niên
Chúa Nhật 11/10 vào lúc 08g00, Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý 2020- 2021 sẽ được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa.
Phân Công Phụng Vụ 10/2020
Phân Công Phụng Vụ 10/2020
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật XXVI thường niên
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật XXVI thường niên
Chúa nhật 27/9 thánh Vinh Sơn Phaolô quan thầy của 17 giáo dân, thứ ba 29/9 Lễ Kính các thánh […]
Cáo phó cha cố Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm
Cáo phó cha cố Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm
Cáo phó cha cố Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật XXV thường niên
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật XXV thường niên
Từ thứ Hai 21/9 đến thứ bảy 26/9. Giáo họ Giuse Viên trực phụng vụ. Thứ hai 21/9, Lễ kính […]
Thông báo: Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng trở lại các cử hành phụng vụ như bình thường từ ngày 18/9/2020
Thông báo: Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng trở lại các cử hành phụng vụ như bình thường từ ngày 18/9/2020
Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng trở lại các cử hành phụng vụ như bình thường, cụ thể bắt đầu từ ngày 18/9/2020
Thông báo v/v. Bình thường hóa các cử hành phụng vụ và sinh hoạt mục vụ tại các giáo xứ, giáo họ trong thành phố Đà Nẵng
Thông báo v/v. Bình thường hóa các cử hành phụng vụ và sinh hoạt mục vụ tại các giáo xứ, giáo họ trong thành phố Đà Nẵng
THÔNG BÁOV/v. BÌNH THƯỜNG HÓA CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ VÀ SINH HOẠT MỤC VỤTẠI CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ […]
Phân công phụng vụ tuần XXIII thường niên, 06-12/9/2020
Phân công phụng vụ tuần XXIII thường niên, 06-12/9/2020
Lịch Phân Công Phụng Vụ Tuần XXIII Thường Niên, 06-12/9/2020
ĐẦU TRANG