Thông báo V/v Thánh lễ truyền chức Linh Mục
Thông báo V/v Thánh lễ truyền chức Linh Mục
THÔNG BÁO(Số 02/T10.2021) V/v. THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, Quý Tu sĩ, Chủng sinh […]
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXV Thường Niên
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXV Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN 03/10/2021 Trong tình hình mới hiện nay, kể từ ngày 30/09/2021 cho đến […]
Thông báo: Số 44/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXV Thường Niên
Thông báo: Số 44/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXV Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN 26/09/2021 Thứ Hai 27/9, Lễ nhớ Thánh Vinh Sơn Phaolô, Linh mục. Quan […]
Thông báo: Số 43/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXV Thường Niên
Thông báo: Số 43/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXV Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN 19/9/2021 Thứ Ba 21/9, Lễ kính Thánh Matthêu Tông đồ, Tác giả Sách […]
Thông báo: Số 41/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXI Thường Niên
Thông báo: Số 41/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXI Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN 05/9/2021 Chúa nhật 05/09, Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu, Quan Thầy của Ban […]
Thông báo: Số 40/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXII Thường Niên
Thông báo: Số 40/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXII Thường Niên
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN29/8/2021 Thứ Sáu 03/09. Lễ nhớ Thánh Grêgôriô Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội thánh, […]
Phụng vụ Thánh lễ trực tuyến tuần XXII Thường niên 28/8/2021
Phụng vụ Thánh lễ trực tuyến tuần XXII Thường niên 28/8/2021
Phụng vụ Thánh lễ trực tuyến tuần XXII Thường niên 28/8/2021
Thông báo: Số 39/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXI Thường Niên
Thông báo: Số 39/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXI Thường Niên
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN22/8/2021 Thứ Hai 23/8 Thánh Rô-sa Li-ma, trinh nữ, Quan thầy của 15 chị em. […]
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần XI Thường Niên tại nhà thờ Chính Tòa – giáo phận Đà Nẵng.
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần XI Thường Niên tại nhà thờ Chính Tòa – giáo phận Đà Nẵng.
⭕️Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai tuần XI TN | 05:00 ngày 14/6/2021 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng ⭕️Trực tuyến: […]
Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật X Thường Niên
Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật X Thường Niên
Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật X Thường Niên
ĐẦU TRANG