Phân Công Phụng Vụ Tháng 5/2017
Phân Công Phụng Vụ Tháng 5/2017
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                        BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG […]
Thông Báo: Số 25/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật Chúa Nhật Lòng Thương Xót – Năm A
Thông Báo: Số 25/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật Chúa Nhật Lòng Thương Xót – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 25TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật Lòng Thương Xót – Năm A Từ thứ hai 25/4 đến thứ bảy […]
Thông Báo: Số 24/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 24/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật Phục Sinh – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 24TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật Phục Sinh – Năm A Từ thứ hai 17/4 đến thứ bảy 22/4 […]
Thông Báo: 1. Tháng Hoa; 2. Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Fatima; 3. Kỷ Niệm Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng
Thông Báo: 1. Tháng Hoa; 2. Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Fatima; 3. Kỷ Niệm Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG   HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ                 HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-LOAN BÁO TIN […]
Thông Báo: Số 23/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A
Thông Báo: Số 23/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 23TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A Chúa Nhật 09/4 Lễ Lá Tưởng Niệm […]
Thông Báo: Phân Công Tuần Thánh Và Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh 2017
Thông Báo: Phân Công Tuần Thánh Và Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh 2017
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG   HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ                          Số: […]
Thông Báo: Số 22/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A
Thông Báo: Số 22/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 22TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A Chúa Nhật, 02/4 sau lễ Thiếu Nhi […]
Báo Hỷ: Chị Matta Văn Nguyễn Trà My & Anh Nguyễn Văn Hùng sẽ cử hành Chuẩn Hôn Phối Khác Đạo 05/04/2017
Báo Hỷ: Chị Matta Văn Nguyễn Trà My & Anh Nguyễn Văn Hùng sẽ cử hành Chuẩn Hôn Phối Khác Đạo 05/04/2017
Chị Matta Văn Nguyễn Trà My & Anh Nguyễn Văn Hùng sẽ cử hành Chuẩn Hôn Phối Khác Đạo  vào lúc 17g00 ngày 05/04/2017 […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 4/2017
Phân Công Phụng Vụ Tháng 4/2017
 GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                     BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG […]
Báo Tang: Ông Phanxico Xavie Nguyễn Hiệp
Báo Tang: Ông Phanxico Xavie Nguyễn Hiệp
Báo Tang   Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa   kính báo   […]
ĐẦU TRANG