Thông báo: Số 06/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm C
Thông báo: Số 06/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm C
Thông báo: Số 06/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh - Năm C
Thông báo: Số 05/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật trong tuần bát nhật Giáng Sinh
Thông báo: Số 05/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật trong tuần bát nhật Giáng Sinh
Chúa Nhật 26/12/2021 trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Thông báo V/v Thánh lễ trực tuyến mừng lễ Giáng Sinh năm 2021
Thông báo V/v Thánh lễ trực tuyến mừng lễ Giáng Sinh năm 2021
V/v. THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH NĂM 2021
Thông báo phụng vụ và phân công Đại Lễ Giáng Sinh 2021
Thông báo phụng vụ và phân công Đại Lễ Giáng Sinh 2021
Thông báo phụng vụ và phân công Đại Lễ Giáng Sinh 2021
Thông báo V/v Bầu cử Ban Thường Vụ giáo xứ
Thông báo V/v Bầu cử Ban Thường Vụ giáo xứ
Ngày Bầu cử Ban Thường Vụ Giáo Xứ được tổ chức vào Chúa Nhật IV Mùa vọng (19/12/2021) tại hội […]
Thông báo: Số 04/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật IV Mùa Vọng
Thông báo: Số 04/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật IV Mùa Vọng
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C19/12/2021 Nhân dịp lễ trọng Giáng Sinh sắp tới, từ Chúa Nhật III […]
Thông báo: Số 03/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Mùa Vọng
Thông báo: Số 03/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Mùa Vọng
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C 12/12/2021
Thông báo: Số 02/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật I Mùa Vọng
Thông báo: Số 02/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật I Mùa Vọng
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM C05/12/2021 Chúa nhật 05/12, sau thánh lễ 08g00, có rửa tội cho trẻ […]
ĐẦU TRANG