Thông báo: Số 37/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XVIII Thường niên – 06.8.2023
Thông báo: Số 37/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XVIII Thường niên – 06.8.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN06/8/2023 Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. 4. Để chuẩn bị mừng lễ Kỷ […]
Thông báo: Số 36/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XVII Thường niên – 30.7.2023
Thông báo: Số 36/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XVII Thường niên – 30.7.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XVII  THƯỜNG NIÊN30/7/2023 3. Giáo dân muốn đi La Vang dự lễ ngày 14/8/2023 và 15/8/2023, xin […]
Thông báo: Số 35/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XVI Thường niên – 23.7.2023
Thông báo: Số 35/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XVI Thường niên – 23.7.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XVI  THƯỜNG NIÊN23/7/2023
Thông báo: Số 34/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XV Thường niên – 16.7.2023
Thông báo: Số 34/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XV Thường niên – 16.7.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XV  THƯỜNG NIÊN16/7/2023
Thông báo: Số 33/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XIV Thường niên – 09.7.2023
Thông báo: Số 33/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XIV Thường niên – 09.7.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XIV  THƯỜNG NIÊN09/7/2023
Thông báo: Số 32/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XIII Thường niên – 02.7.2023
Thông báo: Số 32/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XIII Thường niên – 02.7.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN02/7/2023
Thông báo: Số 31/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XII Thường niên – 25.6.2023
Thông báo: Số 31/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XII Thường niên – 25.6.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN25/06/2023
Thông báo: Số 30/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XI Thường niên – 18.6.2023
Thông báo: Số 30/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XI Thường niên – 18.6.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN18/06/2023
Thông báo: Số 29/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật X Thường niên – Mình và Máu Chúa Kitô – 11.6.2023
Thông báo: Số 29/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật X Thường niên – Mình và Máu Chúa Kitô – 11.6.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊNMÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ11/06/2023 5. Thứ Sáu 16/06 vào lúc 05g30 thánh lễ Truyền […]
Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi – 04.6.2023
Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi – 04.6.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI04/06/2023
ĐẦU TRANG