Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A
Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A
1. Chúa Nhật 17/5 các em Thiếu Nhi học giáo lý trở lại như bình thường. 2. Từ thứ hai […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 05/2020
Phân Công Phụng Vụ Tháng 05/2020
Thông Báo: Số 27/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 27/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 27/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A Từ thứ bảy 09/5 các thánh lễ trở […]
Thông báo : Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng trở lại các cử hành phụng vụ như bình thường, cụ thể bắt đầu từ ngày 08/5/2020
Thông báo : Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng trở lại các cử hành phụng vụ như bình thường, cụ thể bắt đầu từ ngày 08/5/2020
Thông báo :Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng trở lại các cử hành phụng vụ như bình thường, cụ thể […]
Thông Báo: Số 26/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 26/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 26/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A Trong Tuần IV Phục Sinh các thánh lễ […]
Lịch Trực Tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần IV Phục Sinh 03/5/2020.
Lịch Trực Tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần IV Phục Sinh 03/5/2020.
Xin mọi người chia sẻ và phổ biến rộng rãi để góp phần mang lại lợi ích thiêng liêng cho tất cả mọi người.
Thông Báo: Số 25/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 25/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 25/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A Trong Tuần III Phục Sinh các thánh lễ […]
Lịch Trực Tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh 26/4/2020.
Lịch Trực Tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh 26/4/2020.
⛪️ Thứ Bảy 25/4/2020:🕔 17:15 tại nhà thờ Chính Tòa▶️ Youtube: https://youtu.be/LDHRQVcOPJo ⛪️ Chúa Nhật 26/4/2020:🕔 04:45 tại Trung Tâm […]
Lịch Trực Tuyến Thánh Lễ Tuần II Phục Sinh (20-25/4/2020) tại Giáo Phận Đà Nẵng
Lịch Trực Tuyến Thánh Lễ Tuần II Phục Sinh (20-25/4/2020) tại Giáo Phận Đà Nẵng
Xin mọi người chia sẻ và phổ biến rộng rãi để góp phần mang lại lợi ích thiêng liêng cho tất cả mọi người.
Thông Báo: Số 24/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 24/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm A
Chúa Nhật 19/4 Chúa nhật II Phục Sinh. Cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Kính Lòng Thương Xót Chúa, có 02 Thánh lễ trực tuyến: Buổi sáng vào lúc 07g00, buổi chiều vào lúc 17g00
ĐẦU TRANG