Thông báo đặc biệt: ngày 29-30.3.2014 là “ngày 24 giờ dành cho Chúa”
Thông báo đặc biệt: ngày 29-30.3.2014 là “ngày 24 giờ dành cho Chúa”
Ngày dành cho Chúa   Đức Giáo Hoàng Phanxicô vừa công bố: ngày 29-30.3.2014 là “ngày 24 giờ dành cho […]
Lịch Sám Hối Mùa Chay 2014 của Giáo Hạt Đà Nẵng
Lịch Sám Hối Mùa Chay 2014 của Giáo Hạt Đà Nẵng
    THỨ/ NGÀY THÁNG GIỜ GIÁO XỨ PHỤ TRÁCH THỨ SÁU 28.3.2014 19g00 NỘI HÀ Cha G.B. Hồ Thái […]
Thông báo: Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A
Báo Hỷ: Anh Matthêu Rodger John Healy & Chị Maria Trần Nguyễn Thùy Trâm sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
Báo Hỷ: Anh Matthêu Rodger John Healy & Chị Maria Trần Nguyễn Thùy Trâm sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Matthêu Rodger John Healy & Chị Maria Trần Nguyễn Thùy Trâm sẽ cử hành Bí […]
Báo Hỷ: Anh Phanxicô Lê Quốc Dũng & Chị Maria Phan Thị Ngọc Vui sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
Báo Hỷ: Anh Phanxicô Lê Quốc Dũng & Chị Maria Phan Thị Ngọc Vui sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Phanxicô Lê Quốc Dũng & Chị Maria Phan Thị Ngọc Vui sẽ cử hành Bí […]
Rửa Tội Cho Người Lớn – Chúa Nhật – ngày 16/03/2014
Rửa Tội Cho Người Lớn – Chúa Nhật – ngày 16/03/2014
Chúa Nhật, ngày 16/03/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan […]
Báo Hỷ: Anh Gioan Baotixita Huỳnh Minh Sang & Chị Maria Nguyễn Xuân Nghi sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
Báo Hỷ: Anh Gioan Baotixita Huỳnh Minh Sang & Chị Maria Nguyễn Xuân Nghi sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Gioan Baotixita Huỳnh Minh Sang & Chị Maria Nguyễn Xuân Nghi sẽ cử hành Bí […]
Thông báo: Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A
Báo Tang: Ông Phaolô Hồ Thanh Nhàn
Báo Tang: Ông Phaolô Hồ Thanh Nhàn
Báo Tang   Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa   kính báo   […]
Thông báo: Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm A
ĐẦU TRANG