Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 02/03/2014
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 02/03/2014
Chúa Nhật, ngày 02/03/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan […]
Thông báo: Chúa Nhật VIII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật VIII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật VIII Thường Niên – Năm A
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 09/02/2014
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 09/02/2014
Chúa Nhật, ngày 09/02/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan […]
Báo Hỷ: Anh Anrê Nguyễn Quang Liêm & Chị Têrêxa Lê Thị Thu Thoa sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
Báo Hỷ: Anh Anrê Nguyễn Quang Liêm & Chị Têrêxa Lê Thị Thu Thoa sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Anrê Nguyễn Quang Liêm & Chị Têrêxa Lê Thị Thu Thoa sẽ cử hành […]
Thông báo: Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A
Báo Hỷ: Anh Giuse Lê Phước Thiện & Chị Anê Dương Bảo Trâm sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
Báo Hỷ: Anh Giuse Lê Phước Thiện & Chị Anê Dương Bảo Trâm sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Giuse Lê Phước Thiện & Chị Anê Dương Bảo Trâm sẽ cử hành […]
Thông báo: Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A
Phân Công Phụng Vụ tháng 02/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 02/2014
      GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                   BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 02/2014
Báo Hỷ: Chị Anna Trần Vương Thảo chuẩn khác đạo để kết hôn với anh Phan Đình Hoàng Bách
Báo Hỷ: Chị Anna Trần Vương Thảo chuẩn khác đạo để kết hôn với anh Phan Đình Hoàng Bách
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Chị Anna Trần Vương Thảo chuẩn khác đạo để kết hôn với anh Phan […]
ĐẦU TRANG