Chúa Nhật II Thường Niên – Năm A
Chúa Nhật II Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật II Thường Niên – Năm A
Chúa Nhật CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA
Chúa Nhật CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA
Thông báo: Chúa Nhật CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA
THÔNG BÁO: Về cuộc thi thiết kế đồng phục ca đoàn Tê-rê-xa
THÔNG BÁO: Về cuộc thi thiết kế đồng phục ca đoàn Tê-rê-xa
    GIÁO XỨ CHÍNH TÒA BAN GIÁO LÝ         THÔNG BÁO Về cuộc thi thiết kế […]
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 05/01/2014
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 05/01/2014
Chúa Nhật, ngày 05/01/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 01/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 01/2014
          GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                   BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 01/2014  
Báo Hỷ: Anh Philipphê Lê Tự Quốc Đạt và Chị Catarina Nguyễn Thị Hồng Mỵ
Báo Hỷ: Anh Philipphê Lê Tự Quốc Đạt và Chị Catarina Nguyễn Thị Hồng Mỵ
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Philipphê Lê Tự Quốc Đạt và Chị Catarina Nguyễn Thị Hồng Mỵ sẽ cử […]
Báo Hỷ: Anh Giuse Phạm Minh Quý và Chị Anna Vũ Thị Lan Thanh
Báo Hỷ: Anh Giuse Phạm Minh Quý và Chị Anna Vũ Thị Lan Thanh
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Giuse Phạm Minh Quý và Chị Anna Vũ Thị Lan Thanh sẽ cử hành […]
Báo Hỷ: Anh Phaolô Nguyễn Bửu Phạm Hoàng và Chị Anna Trang Thị Dạ Hương
Báo Hỷ: Anh Phaolô Nguyễn Bửu Phạm Hoàng và Chị Anna Trang Thị Dạ Hương
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Phaolô Nguyễn Bửu Phạm Hoàng và Chị Anna Trang Thị Dạ Hương sẽ cử […]
Chúa Nhật LỄ HIỂN LINH – A
Chúa Nhật LỄ HIỂN LINH – A
Thông báo: Chúa Nhật LỄ HIỂN LINH – A
Báo Tang: Bà Anna Vũ Thị Tín
Báo Tang: Bà Anna Vũ Thị Tín
Báo Tang   Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa   kính báo   […]
ĐẦU TRANG