Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 04/5/2014
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 04/5/2014
Chúa Nhật, ngày 04/5/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan […]
Báo Hỷ: Anh Giuse Đoàn Đình Đoàn & Chị Trần Thị Mai Ly sẽ cử hành chuẩn khác đạo
Báo Hỷ: Anh Giuse Đoàn Đình Đoàn & Chị Trần Thị Mai Ly sẽ cử hành chuẩn khác đạo
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Giuse Đoàn Đình Đoàn & Chị Trần Thị Mai Ly sẽ cử hành chuẩn khác […]
Báo Hỷ: Anh Ngô Chí Công & Chị Maria Trần Thị Anh Thư sẽ cử hành chuẩn khác đạo
Báo Hỷ: Anh Ngô Chí Công & Chị Maria Trần Thị Anh Thư sẽ cử hành chuẩn khác đạo
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Ngô Chí Công & Chị Maria Trần Thị Anh Thư sẽ cử hành chuẩn khác […]
Thông báo: Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A – Số 21/TB/GXCT/2014
Thông báo: Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A – Số 21/TB/GXCT/2014
Thông báo: Số 21/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A
Báo Hỷ: Anh Antôn Lê Thúc Khương An & Chị Maria Huỳnh Thị Minh Ngọc sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
Báo Hỷ: Anh Antôn Lê Thúc Khương An & Chị Maria Huỳnh Thị Minh Ngọc sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Antôn Lê Thúc Khương An & Chị Maria Huỳnh Thị Minh Ngọc sẽ cử hành […]
Báo Hỷ: Anh Giuse Vũ Hoàng Minh & Chị Catarina Hồ Thị Kiều Chinh sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
Báo Hỷ: Anh Giuse Vũ Hoàng Minh & Chị Catarina Hồ Thị Kiều Chinh sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Giuse Vũ Hoàng Minh & Chị Catarina Hồ Thị Kiều Chinh sẽ cử hành Bí […]
Báo Tang: Bà Anê Phan Thị Từ Thiện
Báo Tang: Bà Anê Phan Thị Từ Thiện
Báo Tang   Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa   kính báo   […]
Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm A – Số 20/TB/GXCT/2014
Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm A – Số 20/TB/GXCT/2014
Thông báo: Số 20/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm A
Phân Công Phụng Vụ tháng 5/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 5/2014
        GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                   BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 05/2014   […]
Thông báo: Kênh truyền hình trực tiếp Lễ Tuyên Thánh 2 vị Giáo Hoàng bằng tiếng Việt
Thông báo: Kênh truyền hình trực tiếp Lễ Tuyên Thánh 2 vị Giáo Hoàng bằng tiếng Việt
THÔNG BÁO: Kênh truyền hình trực tiếp Lễ Tuyên Thánh 2 vị Giáo Hoàng bằng tiếng Việt. Kính thưa quý […]
ĐẦU TRANG