Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 6/4/2014
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 6/4/2014
Chúa Nhật, ngày 6/4/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan […]
Thông báo: Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A
Thông báo: Số 16/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A
Thông Báo Số 15/2014/TB/GXCT – Phân Công Đại Lễ Phục Sinh
Thông Báo Số 15/2014/TB/GXCT – Phân Công Đại Lễ Phục Sinh
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                 HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ              Số 15/2014/TB/GXCT     BẢNG PHÂN […]
Thông Báo Số 14/2014/TB/GXCT – Phân Công Đại Lễ Phục Sinh
Thông Báo Số 14/2014/TB/GXCT – Phân Công Đại Lễ Phục Sinh
 GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG               HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ         Số 14/2014/TB/GXCT   THÔNG BÁO   V/v:   […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 4/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 4/2014
        GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                   BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 04/2014   […]
Thông báo: Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A
Thông báo đặc biệt: ngày 29-30.3.2014 là “ngày 24 giờ dành cho Chúa”
Thông báo đặc biệt: ngày 29-30.3.2014 là “ngày 24 giờ dành cho Chúa”
Ngày dành cho Chúa   Đức Giáo Hoàng Phanxicô vừa công bố: ngày 29-30.3.2014 là “ngày 24 giờ dành cho […]
Lịch Sám Hối Mùa Chay 2014 của Giáo Hạt Đà Nẵng
Lịch Sám Hối Mùa Chay 2014 của Giáo Hạt Đà Nẵng
    THỨ/ NGÀY THÁNG GIỜ GIÁO XỨ PHỤ TRÁCH THỨ SÁU 28.3.2014 19g00 NỘI HÀ Cha G.B. Hồ Thái […]
Thông báo: Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A
Báo Hỷ: Anh Matthêu Rodger John Healy & Chị Maria Trần Nguyễn Thùy Trâm sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
Báo Hỷ: Anh Matthêu Rodger John Healy & Chị Maria Trần Nguyễn Thùy Trâm sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Matthêu Rodger John Healy & Chị Maria Trần Nguyễn Thùy Trâm sẽ cử hành Bí […]
ĐẦU TRANG