Thông báo: Số 34/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 34/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 34/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 33/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 33/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 33/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 32/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 32/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 32/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm A
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 06/7/2014
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 06/7/2014
Chúa Nhật, ngày 06/7/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan […]
Thông báo: Số 31/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 31/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 31/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm A
Thông báo: Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng tiếp sức mùa thi 2014
Thông báo: Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng tiếp sức mùa thi 2014
      GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIỚI TRẺ CHÍNH TÒA CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA THI 2014 Để hỗ […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 7/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 7/2014
        GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                            BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 07/2014   […]
Thông báo: Số 30/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 30/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 30/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chương Trình Bế Giảng Năm Học Giáo Lý 2013-2014
Thông báo: Chương Trình Bế Giảng Năm Học Giáo Lý 2013-2014
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                   “TÔI TIN”                  BAN GIÁO LÝ THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH BẾ GIẢNG NĂM HỌC […]
Thông báo: Số 29/TB/GXCT/2014, Mình và Máu Thánh Chúa – Năm A
Thông báo: Số 29/TB/GXCT/2014, Mình và Máu Thánh Chúa – Năm A
Thông báo: Số 29/TB/GXCT/2014, Mình và Máu Thánh Chúa – Năm A
ĐẦU TRANG