Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2014, Chúa Ba Ngôi – Năm A
Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2014, Chúa Ba Ngôi – Năm A
Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2014, Chúa Ba Ngôi – Năm A
Thông báo: Phân công việc Chầu Lượt Chúa Nhật 15/6/2014
Thông báo: Phân công việc Chầu Lượt Chúa Nhật 15/6/2014
Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi ngày 15/6/2014, Giáo xứ Chính Tòa sẽ Chầu Lượt. Vì vậy để việc tổ […]
Thông báo: Số 26/TB/GXCT/2014, Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A
Thông báo: Số 26/TB/GXCT/2014, Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A
Thông báo: Số 26/TB/GXCT/2014, Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A
Thông báo: Số 25/TB/GXCT/2014, Chúa nhật Chúa Thăng Thiên – Năm A
Thông báo: Số 25/TB/GXCT/2014, Chúa nhật Chúa Thăng Thiên – Năm A
Thông báo: Số 25/TB/GXCT/2014, Chúa nhật Chúa Thăng Thiên – Năm A
Phân Công Phụng Vụ tháng 6/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 6/2014
              GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                          Cập nhật 25/5/2014                   BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG […]
Thông báo: Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A – Số 24/TB/GXCT/2014
Thông báo: Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A – Số 24/TB/GXCT/2014
Thông báo: Số 24/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A
Báo Tang: Ông Tađêô Nguyễn Thọ
Báo Tang: Ông Tađêô Nguyễn Thọ
Báo Tang   Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa   kính báo   […]
Thông báo: Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A – Số 23/TB/GXCT/2014
Thông báo: Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A – Số 23/TB/GXCT/2014
Thông báo: Số 23/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A – Số 22/TB/GXCT/2014
Thông báo: Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A – Số 22/TB/GXCT/2014
Thông báo: Số 22/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 04/5/2014
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 04/5/2014
Chúa Nhật, ngày 04/5/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan […]
ĐẦU TRANG