Thông báo: Chúa Nhật III Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật III Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật III Thường Niên – Năm A
Lễ Thánh Phaolô trở lại – Bổn Mạng Cha Quản Xứ và 296 giáo dân
Lễ Thánh Phaolô trở lại – Bổn Mạng Cha Quản Xứ và 296 giáo dân
“Mừng Lễ Thánh Phaolô trở lại hôm nay là dịp để mỗi người chúng ta lắng nghe, suy niệm và […]
Báo Tang: Ông Louis Nguyễn Văn Dương
Báo Tang: Ông Louis Nguyễn Văn Dương
Báo Tang   Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa   kính báo   […]
Chương Trình Chầu Tạ Ơn và Thánh Lễ Tết Nguyên Đán
Chương Trình Chầu Tạ Ơn và Thánh Lễ Tết Nguyên Đán
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG               HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ        Số 01/2014/TB/GXCT                                        CHƯƠNG TRÌNH CHẦU TẠ ƠN […]
Chúa Nhật II Thường Niên – Năm A
Chúa Nhật II Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật II Thường Niên – Năm A
Chúa Nhật CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA
Chúa Nhật CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA
Thông báo: Chúa Nhật CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA
THÔNG BÁO: Về cuộc thi thiết kế đồng phục ca đoàn Tê-rê-xa
THÔNG BÁO: Về cuộc thi thiết kế đồng phục ca đoàn Tê-rê-xa
    GIÁO XỨ CHÍNH TÒA BAN GIÁO LÝ         THÔNG BÁO Về cuộc thi thiết kế […]
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 05/01/2014
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 05/01/2014
Chúa Nhật, ngày 05/01/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 01/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 01/2014
          GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                   BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 01/2014  
Báo Hỷ: Anh Philipphê Lê Tự Quốc Đạt và Chị Catarina Nguyễn Thị Hồng Mỵ
Báo Hỷ: Anh Philipphê Lê Tự Quốc Đạt và Chị Catarina Nguyễn Thị Hồng Mỵ
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Philipphê Lê Tự Quốc Đạt và Chị Catarina Nguyễn Thị Hồng Mỵ sẽ cử […]
ĐẦU TRANG