Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Thông báo: Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Báo Hỷ: Anh Phêrô Nguyễn Quốc Nam & Chị Têrêxa Hồ Thanh Nhàn
Báo Hỷ: Anh Phêrô Nguyễn Quốc Nam & Chị Têrêxa Hồ Thanh Nhàn
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Phêrô Nguyễn Quốc Nam và Chị Têrêxa Hồ Thanh Nhàn sẽ cử hành […]
Báo Hỷ: Anh GB Võ Thành Trung và Chị Maria Lê Thị Thiên An
Báo Hỷ: Anh GB Võ Thành Trung và Chị Maria Lê Thị Thiên An
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh GB Võ Thành Trung và Chị Maria Lê Thị Thiên An  sẽ cử hành […]
Báo Hỷ: Anh Giuse Trần Nguyên Trung và Chị Anna Lê Thị Mỹ Hạnh
Báo Hỷ: Anh Giuse Trần Nguyên Trung và Chị Anna Lê Thị Mỹ Hạnh
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Giuse Trần Nguyên Trung và Chị Anna Lê Thị Mỹ Hạnh sẽ cử […]
Báo Tang: Ông Gioan Nguyễn Thương
Báo Tang: Ông Gioan Nguyễn Thương
Báo Tang   Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa   kính báo   […]
Báo Tang: Anh Bênêđictô Hồ Văn Minh Thành
Báo Tang: Anh Bênêđictô Hồ Văn Minh Thành
Báo Tang   Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa   kính báo   […]
Chúa Nhật IV Mùa Vọng
Chúa Nhật IV Mùa Vọng
Thông báo: Chúa Nhật IV Mùa Vọng
Chúa Nhật III Mùa Vọng
Chúa Nhật III Mùa Vọng
Thông báo: Chúa Nhật III Mùa Vọng
LỊCH SÁM HỐI MÙA VỌNG 2013
LỊCH SÁM HỐI MÙA VỌNG 2013
LỊCH SÁM HỐI MÙA VỌNG 2013   TT THỨ NGÀY GIÁO XỨ GIỜ CHA PHỤ TRÁCH 1.                    Chúa nhật […]
Chúa Nhật II Mùa Vọng
Chúa Nhật II Mùa Vọng
Thông báo: Chúa Nhật II Mùa Vọng
ĐẦU TRANG