Phân công phụng vụ tháng 03/2021
Phân công phụng vụ tháng 03/2021
     GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                                                                BAN PHỤNG VỤ                                                                                                                             PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 03/2021 […]
Phân công phụng vụ tháng 02/2021
Phân công phụng vụ tháng 02/2021
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 02/2021   ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: […]
Phân công phụng vụ tháng 01/2021
Phân công phụng vụ tháng 01/2021
Phân công phụng vụ tháng 12/2020
Phân công phụng vụ tháng 12/2020
Phân Công Phụng Vụ 10/2020
Phân Công Phụng Vụ 10/2020
Phân công phụng vụ tuần XXIII thường niên, 06-12/9/2020
Phân công phụng vụ tuần XXIII thường niên, 06-12/9/2020
Lịch Phân Công Phụng Vụ Tuần XXIII Thường Niên, 06-12/9/2020
ĐẦU TRANG