Phân Công Phụng Vụ tháng 3/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 3/2014
      GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                   BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 03/2014   I. ĐỌC […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 02/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 02/2014
      GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                   BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 02/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 01/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 01/2014
          GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                   BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 01/2014  
ĐẦU TRANG