Phân công phụng vụ tuần XIX thường niên, 09-15/8/2020
Phân công phụng vụ tuần XIX thường niên, 09-15/8/2020
Lịch phân công phụng vụ tuần XIX Thường Niên, 09-15/8/2020
Phân công phụng vụ tuần XVII thường niên, 26/7/2020 – 01/8/2020
Phân công phụng vụ tuần XVII thường niên, 26/7/2020 – 01/8/2020
PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN 26/7/2020 – 01/8/2020
Phân Công Phụng Vụ 07/2020
Phân Công Phụng Vụ 07/2020
Phân Công Phụng Vụ 07/2020
Phân Công Phụng Vụ Tháng 6/2020
Phân Công Phụng Vụ Tháng 6/2020
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 06/2020   I. ĐỌC SÁCH NGÀY […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 05/2020
Phân Công Phụng Vụ Tháng 05/2020
Thông Báo: Số 24/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 24/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm A
Chúa Nhật 19/4 Chúa nhật II Phục Sinh. Cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Kính Lòng Thương Xót Chúa, có 02 Thánh lễ trực tuyến: Buổi sáng vào lúc 07g00, buổi chiều vào lúc 17g00
ĐẦU TRANG