Phân Công Phụng Vụ Tháng 7/2019
Phân Công Phụng Vụ Tháng 7/2019
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 07/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: […]
Phân Công Phụng Vụ 6/2019
Phân Công Phụng Vụ 6/2019
 GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG             BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 06/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: […]
Phân Công Phụng Vụ 05/2019
Phân Công Phụng Vụ 05/2019
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG             BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 05/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: […]
Phân Công Phụng Vụ 4/2019
Phân Công Phụng Vụ 4/2019
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG              BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 04/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: […]
Phân công Phụng vụ tháng 3/2019
Phân công Phụng vụ tháng 3/2019
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG               BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 03/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: […]
Phân Công Phụng Vụ 02/2019
Phân Công Phụng Vụ 02/2019
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                        BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 02/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 01/2019
Phân Công Phụng Vụ Tháng 01/2019
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG             BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 01/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 12/2018
Phân Công Phụng Vụ Tháng 12/2018
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                        BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 11/2018
Phân Công Phụng Vụ Tháng 11/2018
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                      BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 10/2018
Phân Công Phụng Vụ Tháng 10/2018
      GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                            BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 10/2018   I. […]
ĐẦU TRANG