Phân Công Phụng Vụ Tháng 9/2018
Phân Công Phụng Vụ Tháng 9/2018
      GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                            BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 09/2018   I. […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 8/2018
Phân Công Phụng Vụ Tháng 8/2018
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                       BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 7/2018
Phân Công Phụng Vụ Tháng 7/2018
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                       BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 6/2018
Phân Công Phụng Vụ Tháng 6/2018
Lịch phân công phụng vụ Tháng 06/2018 của Giáo Xứ Chính Toà Đà Nẵng. Để đọc chi tiết vui lòng nhấn vào tiêu đề bài viết hoặc hình ảnh để xem ...
Phân Công Phụng Vụ Tháng 5/2018
Phân Công Phụng Vụ Tháng 5/2018
Lịch phân công phụng vụ Tháng 05/2018 của Giáo Xứ Chính Toà Đà Nẵng. Để đọc chi tiết vui lòng nhấn vào tiêu đề bài viết hoặc hình ảnh để xem ...
Phân Công Phụng Vụ Tháng 4/2018
Phân Công Phụng Vụ Tháng 4/2018
Lịch phân công phụng vụ Tháng 04/2018 của Giáo Xứ Chính Toà Đà Nẵng. Để đọc chi tiết vui lòng nhấn vào tiêu đề bài viết hoặc hình ảnh để xem ...
Phân Công Phụng Vụ Tháng 3/2018
Phân Công Phụng Vụ Tháng 3/2018
Lịch phân công phụng vụ Tháng 03/2018 của Giáo Xứ Chính Toà Đà Nẵng. Để đọc chi tiết vui lòng nhấn vào tiêu đề bài viết hoặc hình ảnh để xem ...
Phân Công Phụng Vụ Tháng 02/2018
Phân Công Phụng Vụ Tháng 02/2018
Lịch phân công phụng vụ Tháng 02/2018 của Giáo Xứ Chính Toà Đà Nẵng. Để đọc chi tiết vui lòng nhấn vào tiêu đề bài viết hoặc hình ảnh để xem ...
Phân Công Phụng Vụ Tháng 01/2018
Phân Công Phụng Vụ Tháng 01/2018
Lịch phân công phụng vụ Tháng 01/2018 của Giáo Xứ Chính Toà Đà Nẵng. Để đọc chi tiết vui lòng nhấn vào tiêu đề bài viết hoặc hình ảnh để xem ...
Phân Công Phụng Vụ Tháng 12/2017
Phân Công Phụng Vụ Tháng 12/2017
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                     BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG […]
ĐẦU TRANG