Thông báo: Số 43/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXV Thường Niên
Thông báo: Số 43/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXV Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN 19/9/2021 Thứ Ba 21/9, Lễ kính Thánh Matthêu Tông đồ, Tác giả Sách […]
Thông báo: Số 41/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXI Thường Niên
Thông báo: Số 41/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXI Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN 05/9/2021 Chúa nhật 05/09, Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu, Quan Thầy của Ban […]
Thông báo: Số 40/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXII Thường Niên
Thông báo: Số 40/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXII Thường Niên
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN29/8/2021 Thứ Sáu 03/09. Lễ nhớ Thánh Grêgôriô Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội thánh, […]
Thông báo: Số 39/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXI Thường Niên
Thông báo: Số 39/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXI Thường Niên
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN22/8/2021 Thứ Hai 23/8 Thánh Rô-sa Li-ma, trinh nữ, Quan thầy của 15 chị em. […]
Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật X Thường Niên
Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật X Thường Niên
Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật X Thường Niên
Thông báo: Số 23/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật V Phục Sinh
Thông báo: Số 23/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật V Phục Sinh
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT V PHỤC SINH02/5/2021 1. Chúa Nhật V Phục Sinh 02/5, sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa […]
Thông báo: Số 22/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật IV Phục Sinh
Thông báo: Số 22/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật IV Phục Sinh
Chúa Nhật IV Phục Sinh 25/4 Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn Thiên Triệu linh mục và tu sĩ. Ngày đóng góp cho Quỹ Ơn Gọi Giáo Phận.
Thông báo: Số 21/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật III Phục Sinh
Thông báo: Số 21/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật III Phục Sinh
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT III PHỤC SINH18/4/2021 1. Từ thứ hai 19/4 đến thứ bảy 24/4 giáo họ Phaolô Lộc trực phụng vụ. 2. Thứ tư 21/4 vào lúc […]
Thông báo: Số 20/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật II Phục Sinh
Thông báo: Số 20/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật II Phục Sinh
Chúa Nhật II Phuc Sinh 11/4 Kính Lòng Chúa Thương Xót, buổi sáng các thánh lễ như thường lệ 05g15,08g00,10g00, buổi chiều chỉ có 01 thánh lễ lúc 17g00 tại lễ đài.
Thông báo: Số 19/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật Phục Sinh
Thông báo: Số 19/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật Phục Sinh
Chúa nhật Phục Sinh 04/4 buổi sáng có 03 Thánh lễ 6g00, 8g00,10g00. Buổi chiều chỉ có 01 thánh lễ lúc 17g00 tại lễ đài do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự.
ĐẦU TRANG