Số 12/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật I Mùa Chay B – 25.02.2024
Số 12/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật I Mùa Chay B – 25.02.2024
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT II MÙA CHAY25/02/2024
Số 11/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật I Mùa Chay B – 18.02.2024
Số 11/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật I Mùa Chay B – 18.02.2024
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT I MÙA CHAY18/02/2024
Số 07/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật II Thường niên năm B – 14.01.2024
Số 07/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật II Thường niên năm B – 14.01.2024
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN14/01/2024
Thông báo: Số 06/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – 07.01.2024
Thông báo: Số 06/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – 07.01.2024
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH07/01/2024
Thông báo: Số 04/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật IV Mùa Vọng – 24.12.2023
Thông báo: Số 04/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật IV Mùa Vọng – 24.12.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG24/12/2023.
Thông báo: Số 03/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật III Mùa Vọng – 17.12.2023
Thông báo: Số 03/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật III Mùa Vọng – 17.12.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT III MÙA VỌNG17/12/2023
Thông báo: Số 02/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật II Mùa Vọng – 10.12.2023
Thông báo: Số 02/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật II Mùa Vọng – 10.12.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT II MÙA VỌNG10/12/2023.
Thông báo: Số 01/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật I Mùa Vọng – 03.12.2023
Thông báo: Số 01/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật I Mùa Vọng – 03.12.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG03/12/2023 1. Chúa Nhật I Mùa Vọng 03/12:– Thánh Phanxicô Xaviê, Quan thầy của […]
Thông báo: Số 54/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXXIV Thường niên – 26.11.2023
Thông báo: Số 54/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXXIV Thường niên – 26.11.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊNCHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ26/11/2023 2. Từ thứ Hai 27/11 đến thứ Bảy 02/12, […]
Thông báo: Số 53/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXXIII Thường niên – 19.11.2023
Thông báo: Số 53/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXXIII Thường niên – 19.11.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊNKÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM19/11/2023. 2. Từ thứ Hai 20/11 […]
ĐẦU TRANG