Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên – Năm A
Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên – Năm A
Chúa Nhật  24/5 Lễ Chúa Thăng Thiên và cũng là ngày Thế Giới Truyền Thông,  Bổn mạng của Ban Truyền […]
Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A
Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A
1. Chúa Nhật 17/5 các em Thiếu Nhi học giáo lý trở lại như bình thường. 2. Từ thứ hai […]
Thông Báo: Số 27/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 27/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 27/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A Từ thứ bảy 09/5 các thánh lễ trở […]
Thông Báo: Số 26/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 26/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 26/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A Trong Tuần IV Phục Sinh các thánh lễ […]
Thông Báo: Số 25/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 25/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 25/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A Trong Tuần III Phục Sinh các thánh lễ […]
Thông Báo: Số 24/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 24/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm A
Chúa Nhật 19/4 Chúa nhật II Phục Sinh. Cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Kính Lòng Thương Xót Chúa, có 02 Thánh lễ trực tuyến: Buổi sáng vào lúc 07g00, buổi chiều vào lúc 17g00
Thông Báo: Số 23/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 23/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Phục Sinh – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 23/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Phục Sinh – Năm A Chúa Nhật 12/4 Đại Lễ Mừng […]
Thông Báo: Số 20/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A
Thông Báo: Số 20/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 20/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A Chúa nhật tuần này ngày 22/3/2020, […]
Thông Báo: Số 19/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A
Thông Báo: Số 19/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 19TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A Chúa nhật tuần này ngày 15/3/2020, […]
Thông Báo: Số 18/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A
Thông Báo: Số 18/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 18TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A Chúa nhật tuần này 08/3/2020, các […]
ĐẦU TRANG