Thông báo: Số 26/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VI Phục Sinh
Thông báo: Số 26/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VI Phục Sinh
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 28/5/2022
Thông báo: Số 25/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Phục Sinh
Thông báo: Số 25/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Phục Sinh
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 15/5/2022
Thông báo: Số 22/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Phục Sinh
Thông báo: Số 22/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Phục Sinh
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 01/5/2022
Thông báo: Số 21/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật II Phục Sinh
Thông báo: Số 21/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật II Phục Sinh
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II PHỤC SINH KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 24/4/2022
Thông báo: Số 20/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Phục Sinh
Thông báo: Số 20/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Phục Sinh
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT PHỤC SINH 17/04/2022 Chúa Nhật 17/4 Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh. Buổi sáng có 03 […]
Thông báo: Số 19/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C
Thông báo: Số 19/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT LỄ LÁTƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA10/4/2022 Chúa nhật 10/4/2022 Lễ Lá, Tưởng niệm cuộc thương […]
Thông báo: Số 18/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm C
Thông báo: Số 18/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm C
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT V MÙA CHAY03/4/2022 Chúa nhật V Mùa Chay 03/4, Thánh lễ 08g00 có nghi thức Tuyên Xưng […]
Thông báo: Số 16/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm C
Thông báo: Số 16/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm C
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 20/03/2022
Thông báo: Số 15/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm C
Thông báo: Số 15/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm C
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 13/03/2022
Thông báo: Số 14/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C
Thông báo: Số 14/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 06/03/2022
ĐẦU TRANG