Thông báo: Số 27/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống – 28.5.2023
Thông báo: Số 27/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống – 28.5.2023
Thông báo: Số 27/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống - 28.5.2023
Thông báo: Số 25/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật VI Phục Sinh năm A 14.5.2023
Thông báo: Số 25/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật VI Phục Sinh năm A 14.5.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 14/05/2023
Thông báo: Số 23/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A 30.4.2023
Thông báo: Số 23/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A 30.4.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 30/04/2023
Thông báo: Số 22/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật III Phục Sinh năm A 23.4.2023
Thông báo: Số 22/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật III Phục Sinh năm A 23.4.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 23/04/2023
Thông báo: Số 21/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật II Phục Sinh Kính Lòng Chúa Thương Xót  năm A 16.4.2023
Thông báo: Số 21/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật II Phục Sinh Kính Lòng Chúa Thương Xót năm A 16.4.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II PHỤC SINH  KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT NĂM A 16/04/2023
Thông báo: Số 19/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật Lễ Lá năm A 02.4.2023
Thông báo: Số 19/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật Lễ Lá năm A 02.4.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT LỄ LÁ- NĂM A 02/04/2023 1.Chúa Nhật 02/4 vào lúc 05g30 Lễ Lá có nghi thức […]
Thông báo: Số 18/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật V Mùa Chay năm A 26/03/2023
Thông báo: Số 18/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật V Mùa Chay năm A 26/03/2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A26/03/2023 1.Thứ Năm 30/03 vào lúc 19g00 Phiên Sám Hối tại Giáo xứ […]
Thông báo: Số 16/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật III Mùa Chay năm A 12/03/2023
Thông báo: Số 16/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật III Mùa Chay năm A 12/03/2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A 12/03/2023 1.Thứ Sáu 17/3, Gẫm Đàng Thánh Giá lúc 19g30 do […]
Thông báo: Số 15/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật II Mùa Chay năm A 05/03/2023
Thông báo: Số 15/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật II Mùa Chay năm A 05/03/2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM A05/03/2023 1. Trong Chúa Nhật II Mùa Chay (05/03/2023), xin cộng đoàn tiếp […]
Thông báo: Số 14/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật I Mùa Chay năm A 26/02/2023
Thông báo: Số 14/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật I Mùa Chay năm A 26/02/2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A 26/02/2023 1. Chúa nhật I Mùa Chay (26/02/2023) là ngày quyên […]
ĐẦU TRANG