Thông báo: Số 52/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXXII Thường niên – 19.11.2023
Thông báo: Số 52/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXXII Thường niên – 19.11.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN19/11/2023. Kể từ Chúa nhật 12/11/2023 (Chúa nhật 31 TN-A), Xin Cộng đoàn tín hữu […]
Thông báo: Số 50/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXX Thường niên – 29.10.2023
Thông báo: Số 50/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXX Thường niên – 29.10.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN29/10/2023. 1.Từ thứ Hai 30/10 đến thứ Bảy 04/11, Giáo họ Anrê Trông trực […]
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXIX Thường niên – 22.10.2023
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXIX Thường niên – 22.10.2023
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXIX Thường niên – 22.10.2023
Thông báo: Số 48/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXVIII Thường niên – 15.10.2023
Thông báo: Số 48/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXVIII Thường niên – 15.10.2023
Thông báo: Số 48/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXVIII Thường niên – 15.10.2023
Thông báo: Số 47/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXVII Thường niên – 08.10.2023
Thông báo: Số 47/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXVII Thường niên – 08.10.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN08/10/2023.
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXV Thường niên – 01.10.2023
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXV Thường niên – 01.10.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN01/10/2023 1.Chúa Nhật 01/10 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em […]
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXV Thường niên – 24.9.2023
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXV Thường niên – 24.9.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN24/9/2023. 1.Từ thứ Hai 26/9 đến thứ Bảy 30/9, Giáo họ Augustinô Huy trực […]
Thông báo: Số 43/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXIV Thường niên – 17.9.2023
Thông báo: Số 43/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXIV Thường niên – 17.9.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN 17/9/2023.
Thông báo: Số 42/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXIII Thường niên – 10.9.2023
Thông báo: Số 42/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXIII Thường niên – 10.9.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN 10/9/2023. 1. Chúa nhật hôm nay (10/9): Sau lễ Thiếu nhi, tất cả […]
Thông báo: Số 41/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXII Thường niên – 03.9.2023
Thông báo: Số 41/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXII Thường niên – 03.9.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN 03/9/2023.
ĐẦU TRANG