Thông báo: Số 22/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật IV Phục Sinh
Thông báo: Số 22/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật IV Phục Sinh
Chúa Nhật IV Phục Sinh 25/4 Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn Thiên Triệu linh mục và tu sĩ. Ngày đóng góp cho Quỹ Ơn Gọi Giáo Phận.
Thông báo: Số 21/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật III Phục Sinh
Thông báo: Số 21/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật III Phục Sinh
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT III PHỤC SINH18/4/2021 1. Từ thứ hai 19/4 đến thứ bảy 24/4 giáo họ Phaolô Lộc trực phụng vụ. 2. Thứ tư 21/4 vào lúc […]
Thông báo: Số 20/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật II Phục Sinh
Thông báo: Số 20/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật II Phục Sinh
Chúa Nhật II Phuc Sinh 11/4 Kính Lòng Chúa Thương Xót, buổi sáng các thánh lễ như thường lệ 05g15,08g00,10g00, buổi chiều chỉ có 01 thánh lễ lúc 17g00 tại lễ đài.
Thông báo: Số 19/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật Phục Sinh
Thông báo: Số 19/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật Phục Sinh
Chúa nhật Phục Sinh 04/4 buổi sáng có 03 Thánh lễ 6g00, 8g00,10g00. Buổi chiều chỉ có 01 thánh lễ lúc 17g00 tại lễ đài do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự.
Thông báo: Số 18/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật Lễ Lá
Thông báo: Số 18/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật Lễ Lá
Lễ sáng làm Phép và Kiệu Lá lúc 05g00, lễ chiều lúc 14g45 làm Phép và Kiệu Lá do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự
Thông báo: Số 17/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật V Mùa Chay
Thông báo: Số 17/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật V Mùa Chay
Thứ Hai 22/3/2021 vào lúc 07g00, Thánh lễ An táng Cha cố Gioakim được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa, do Đức Giám mục Giuse chủ sự nên không có lễ lúc 05g00 sáng.
Thông báo: Số 16/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật IV Mùa Chay
Thông báo: Số 16/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật IV Mùa Chay
Thứ sáu 19/3 Lễ Trọng, Kính Thánh Giuse, Bổn mạng của Đức Cha Giuse Giám mục giáo phận, Đức Cha Giuse nguyên giám mục Giáo phận, 30 Linh mục và 447 giáo dân. Thánh lễ trọng thể sẽ cử hành lúc 17g15 chiều do Đức Cha Giuse chủ sự.
Thông báo: Số 15/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật III Mùa Chay
Thông báo: Số 15/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật III Mùa Chay
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT III MÙA CHAY07/3/2021 Chúa nhật 07/3 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ. […]
Thông báo: Số 14/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật II Mùa Chay
Thông báo: Số 14/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật II Mùa Chay
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT II MÙA CHAY28/02/2021 Từ thứ Hai 01/3/2021 đến thứ Bảy 06/3/2021. Giáo họ Anê Thành trực Phụng […]
Thông báo: Số 13/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật I Mùa Chay
Thông báo: Số 13/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật I Mùa Chay
Chúa nhật 21/02/2021. Các em đi học Giáo lý sau Tết và là ngày quyên góp cho ngân sách Giáo phận tài khóa 2021. Xin Cộng đoàn rộng tay đóng góp.
ĐẦU TRANG