Thông báo: Số 33/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XIV Thường Niên
Thông báo: Số 33/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XIV Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C 03/7/2022
Thông báo: Số 31/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
Thông báo: Số 31/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ 19/6/2022 1.Thánh lễ kết thúc năm học giáo lý 2021-2022 […]
Thông báo: Số 30/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi
Thông báo: Số 30/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI 12/6/2022
Thông báo: Số 29/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống 
Thông báo: Số 29/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống 
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 05/6/2022 Chúa Nhật  05/6 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa […]
Thông báo: Số 26/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VI Phục Sinh
Thông báo: Số 26/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VI Phục Sinh
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 28/5/2022
Thông báo: Số 25/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Phục Sinh
Thông báo: Số 25/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Phục Sinh
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 15/5/2022
Thông báo: Số 22/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Phục Sinh
Thông báo: Số 22/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Phục Sinh
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 01/5/2022
Thông báo: Số 21/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật II Phục Sinh
Thông báo: Số 21/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật II Phục Sinh
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II PHỤC SINH KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 24/4/2022
Thông báo: Số 20/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Phục Sinh
Thông báo: Số 20/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Phục Sinh
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT PHỤC SINH 17/04/2022 Chúa Nhật 17/4 Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh. Buổi sáng có 03 […]
Thông báo: Số 19/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C
Thông báo: Số 19/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT LỄ LÁTƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA10/4/2022 Chúa nhật 10/4/2022 Lễ Lá, Tưởng niệm cuộc thương […]
ĐẦU TRANG