Thông báo: Số 04/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A 18/12/2022
Thông báo: Số 04/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A 18/12/2022
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM A18/12/2022 Trong dịp Lễ Giáng Sinh năm nay, Giáo xứ có gửi Thư […]
Thông báo: Số 03/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A 11/12/2022
Thông báo: Số 03/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A 11/12/2022
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A11/12/2022 Thứ Hai, ngày 12/12, trong Thánh lễ chiều 17g15 có rửa tội […]
Thông báo: Số 02/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A 04/12/2022
Thông báo: Số 02/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A 04/12/2022
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A04/12/2022 Chúa Nhật 04/12 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho […]
Thông báo: Số 01/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A 27/11/2022
Thông báo: Số 01/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A 27/11/2022
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A27/11/2022 Thứ Hai, ngày 28/11, Thánh Anrê Trần Văn Trông, quân nhân, tử […]
Thông báo: Số 52/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
Thông báo: Số 52/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN13/11/2022 Chúa Nhật 13/11 KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM là phiên […]
Thông báo: Số 51/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXXII Thường Niên
Thông báo: Số 51/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXXII Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN 06/11/2022
Thông báo: Số 50/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXIX Thường Niên
Thông báo: Số 50/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXIX Thường Niên
Thứ Ba 01.11 vào lúc 17g15 Thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Nam Nữ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXX Thường Niên 
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXX Thường Niên 
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN23/10/2022 Chúa nhật 30 thường niên, 23 tháng 10 năm 2022, là Chúa nhật Truyền […]
Thông báo: Số 48/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXIX Thường Niên 
Thông báo: Số 48/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXIX Thường Niên 
Thông báo: Số 48/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXIX Thường Niên 
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXVII Thường Niên 
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXVII Thường Niên 
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXVII Thường Niên 
ĐẦU TRANG