Thông báo: Số 32/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XIII Thường niên – 02.7.2023
Thông báo: Số 32/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XIII Thường niên – 02.7.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN02/7/2023
Thông báo: Số 31/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XII Thường niên – 25.6.2023
Thông báo: Số 31/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XII Thường niên – 25.6.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN25/06/2023
Thông báo: Số 30/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XI Thường niên – 18.6.2023
Thông báo: Số 30/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XI Thường niên – 18.6.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN18/06/2023
Thông báo: Số 29/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật X Thường niên – Mình và Máu Chúa Kitô – 11.6.2023
Thông báo: Số 29/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật X Thường niên – Mình và Máu Chúa Kitô – 11.6.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊNMÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ11/06/2023 5. Thứ Sáu 16/06 vào lúc 05g30 thánh lễ Truyền […]
Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi – 04.6.2023
Thông báo: Số 28/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi – 04.6.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI04/06/2023
Thông báo: Số 27/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống – 28.5.2023
Thông báo: Số 27/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống – 28.5.2023
Thông báo: Số 27/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống - 28.5.2023
Thông báo: Số 25/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật VI Phục Sinh năm A 14.5.2023
Thông báo: Số 25/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật VI Phục Sinh năm A 14.5.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 14/05/2023
Thông báo: Số 23/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A 30.4.2023
Thông báo: Số 23/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A 30.4.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 30/04/2023
Thông báo: Số 22/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật III Phục Sinh năm A 23.4.2023
Thông báo: Số 22/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật III Phục Sinh năm A 23.4.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 23/04/2023
Thông báo: Số 21/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật II Phục Sinh Kính Lòng Chúa Thương Xót  năm A 16.4.2023
Thông báo: Số 21/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật II Phục Sinh Kính Lòng Chúa Thương Xót năm A 16.4.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II PHỤC SINH  KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT NĂM A 16/04/2023
ĐẦU TRANG