Thông báo: Số 06/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm C
Thông báo: Số 06/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm C
Thông báo: Số 06/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh - Năm C
Thông báo: Số 05/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật trong tuần bát nhật Giáng Sinh
Thông báo: Số 05/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật trong tuần bát nhật Giáng Sinh
Chúa Nhật 26/12/2021 trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Thông báo: Số 04/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật IV Mùa Vọng
Thông báo: Số 04/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật IV Mùa Vọng
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C19/12/2021 Nhân dịp lễ trọng Giáng Sinh sắp tới, từ Chúa Nhật III […]
Thông báo: Số 03/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Mùa Vọng
Thông báo: Số 03/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Mùa Vọng
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C 12/12/2021
Thông báo: Số 02/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật I Mùa Vọng
Thông báo: Số 02/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật I Mùa Vọng
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM C05/12/2021 Chúa nhật 05/12, sau thánh lễ 08g00, có rửa tội cho trẻ […]
Thông báo: Số 01/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật I Mùa Vọng
Thông báo: Số 01/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật I Mùa Vọng
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 28/11/2021
Thông báo: Số 52/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXXIV Thường Niên
Thông báo: Số 52/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXXIV Thường Niên
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN21/11/2021 Thứ Hai 22/11 Lễ Nhớ Thánh nữ Cêcilia, trinh nữ, tử đạo bổn mạng […]
Thông báo: Số 51/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
Thông báo: Số 51/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
Số 51/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
Thông báo: Số 50/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXXII Thường Niên
Thông báo: Số 50/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXXII Thường Niên
THÔNG BÁO Chúa Nhật XXXII Thường Niên 07/11/2021
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXXI Thường Niên
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXXI Thường Niên
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật XXXI Thường Niên
ĐẦU TRANG