Thông báo: Số 51/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật XXXI thường niên
Thông báo: Số 51/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật XXXI thường niên
GIÁO XỨ CHÍNH TÒASố 51/TB/GXCT/2019-2020 THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN 01/11/2020 Chúa nhật 01/11, sau Thánh lễ thiếu […]
Thông báo: Số 48/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật XXVIII thường niên
Thông báo: Số 48/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật XXVIII thường niên
Chúa Nhật 11/10 vào lúc 08g00, Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý 2020- 2021 sẽ được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa.
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật XXVI thường niên
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật XXVI thường niên
Chúa nhật 27/9 thánh Vinh Sơn Phaolô quan thầy của 17 giáo dân, thứ ba 29/9 Lễ Kính các thánh […]
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật XXV thường niên
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật XXV thường niên
Từ thứ Hai 21/9 đến thứ bảy 26/9. Giáo họ Giuse Viên trực phụng vụ. Thứ hai 21/9, Lễ kính […]
Thông báo: Số 35/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 35/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm A
Chúa Nhật 05/7, sau Lễ Thiếu nhi có rửa tội cho trẻ em. Từ thứ hai 06/7 đến thứ Sáu […]
Thông báo: Số 34/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 34/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 34/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 33/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 33/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm A
Từ thứ hai 22/6 đến thứ bảy 27/6 giáo họ Anê Thành phụ trách trực phụng vụ. Thứ tư 24/6 […]
Thông báo: Số 32/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Mình và Máu Thánh Chúa – Năm A
Thông báo: Số 32/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Mình và Máu Thánh Chúa – Năm A
Từ thứ hai 15/6 đến thứ bảy 20/6 giáo họ Augustinô Huy phụ trách.  Sau Thánh lễ chiều thứ năm […]
Thông báo: Số 31/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi – Năm A
Thông báo: Số 31/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi – Năm A
Chúa nhật 07/6, sau lễ thiếu nhi có rửa tội cho trẻ em. Từ thứ hai 08/6 đến thứ bảy […]
Thông báo: Số 30/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A
Thông báo: Số 30/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A
Từ thứ hai 01/6 đến thứ bảy 06/6 giáo họ Phêrô Lựu trực phụng vụ. Thứ năm đầu tháng 04/6 […]
ĐẦU TRANG