Thông báo: Số 12/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật VI mùa thường niên
Thông báo: Số 12/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật VI mùa thường niên
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT VI MÙA THƯỜNG NIÊN14/02/2021 Chúa nhật 14/02/2021. (Mồng Ba Tết Tân Sửu) – Thánh hóa công ăn […]
Thông báo: Số 11/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật V mùa thường niên
Thông báo: Số 11/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật V mùa thường niên
Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức, Bổn mạng của Giáo xứ Chính Tòa và tạ ơn cuối năm được cử hành vào lúc 17g15 tại Núi Đá Đức Mẹ do Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự
Thông báo: Số 10/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật IV mùa thường niên
Thông báo: Số 10/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật IV mùa thường niên
Lễ Kính Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (Lễ Nến) sẽ có 02 Thánh lễ, buổi sáng lúc 05g00 và buổi chiều lúc 17g15. Trong Thánh lễ, có nghi thức làm Phép Nến.
Thông báo: Số 09/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật III mùa thường niên
Thông báo: Số 09/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật III mùa thường niên
Lễ Kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại. Quan Thầy của Cha Đại diện Giám Mục, nguyên Quản xứ Giáo xứ Chính Tòa Trần Quốc Việt, Cha nguyên Phó xứ Nguyễn Hữu Trường Sơn, Cha Phạm Thanh Thảo (người con của Giáo xứ), Dòng Thánh Phaolô và nhiều anh em trong giáo xứ. Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
Thông báo: Số 07/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật Chúa Giê-Su chịu phép rửa
Thông báo: Số 07/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật Chúa Giê-Su chịu phép rửa
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA10/01/2021 Từ thứ Hai 11/01 đến thứ Bảy 16/01/2021. Giáo họ Giuse Khang […]
Thông báo: Số 06/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh năm B
Thông báo: Số 06/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh năm B
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH03/01/2021 Chúa nhật 03/01 , sau Thánh lễ 08g00 có rửa tội cho trẻ em. […]
Thông báo: Số 03/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật III Mùa Vọng năm B
Thông báo: Số 03/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật III Mùa Vọng năm B
Quyên góp tổ chức Đại Lễ Giáng Sinh sẽ thực hiện tại Nhà Thờ. Vì vậy, kể từ Chúa nhật I Mùa Vọng (30/11/2020)trở đi, Giáo dân khi đi tham dự Thánh lễ sẽ đóng góp qua hình thức bỏ tiền vào các thùng được bố trí trong Nhà Thờ
Thông báo: Số 02/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật II Mùa Vọng năm B
Thông báo: Số 02/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật II Mùa Vọng năm B
Cũng như năm vừa qua, trong năm nay, việc quyên góp tổ chức Đại Lễ Giáng Sinh sẽ thực hiện tại Nhà Thờ. Vì vậy, kể từ Chúa nhật I Mùa Vọng (30/11/2020) trở đi, Giáo dân khi đi tham dự Thánh lễ sẽ đóng góp qua hình thức bỏ tiền vào các thùng được bố trí trong Nhà Thờ
Thông báo: Số 01/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B
Thông báo: Số 01/TB/GXCT/2020-2021 Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B
Từ thứ Hai 30/11 đến thứ Bảy 05/12. Giáo họ Augustinô Huy trực phụng vụ.
Thông báo: Số 53/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật XXXIII thường niên
Thông báo: Số 53/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật XXXIII thường niên
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXXIII MÙA THƯỜNG NIÊN15/11/2020 Chúa nhật XXXIII Thường niên 15/11. Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo […]
ĐẦU TRANG