Thông báo: Số 53/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXXIV Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 53/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXXIV Thường Niên – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 53/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXXIV Thường Niên – Năm A Từ thứ hai, 24/11 cho đến […]
Thông báo: Số 51/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 51/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 50/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm A Chúa Nhật, 16/11 lễ kính Trọng […]
Thông báo: Số 50/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 50/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 50/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm A Từ thứ hai, 10/11 cho đến […]
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 49/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm A Chúa Nhật, 02/11 sau lễ Thiếu […]
Thông báo: Số 48/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 48/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 48/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm A Từ thứ hai, 27/10 cho đến […]
Thông báo: Số 47/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 47/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 47/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm A Chúa Nhật, 19/9/2014 là ngày Khánh […]
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm A Vào lúc 19g15 ngày Chúa Nhật, 12/10/2014, kính […]
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm A Chúa Nhật, 05/10 sau lễ Thiếu nhi có […]
Thông báo: Số 44/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 44/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 44/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm A Từ thứ hai, 29/9 cho đến hết chiều […]
Thông báo: Số 42/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 42/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm A
Thông báo: Số 42/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm A 1. Sáng Chúa Nhật, 21/9 vào lúc 05g15 […]
ĐẦU TRANG