Thông Báo: Số 37/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Kính Mình Máu Thánh Chúa – Năm C
Thông Báo: Số 37/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Kính Mình Máu Thánh Chúa – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 37TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Kính Mình Máu Thánh Chúa – Năm C Chúa Nhật hôm nay […]
Thông Báo: Số 35/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi – Năm C
Thông Báo: Số 35/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 32TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi – Năm C Chúa Nhật hôm nay 16/6/2019 Lễ […]
Thông Báo: Số 34/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm C
Thông Báo: Số 34/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 32TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật VII Phục Sinh – Năm C – Chúa Thăng Thiên Từ Thứ […]
Thông Báo: Số 32/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật VII Phục Sinh – Năm C
Thông Báo: Số 32/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật VII Phục Sinh – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 32TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật VII Phục Sinh – Năm C – Chúa Thăng Thiên Chúa nhật […]
Thông Báo: Số 31/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C
Thông Báo: Số 31/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 31TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C Chúa nhật 26/5/2019, Thánh lễ lúc […]
Thông Báo: Số 30/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C
Thông Báo: Số 30/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 30TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C Trong tinh thần hiệp thông cùng […]
Thông Báo: Số 29/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm C
Thông Báo: Số 29/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 29TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm C Chúa Nhật IV Phục Sinh 12/5: […]
Thông Báo: Số 28/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C
Thông Báo: Số 28/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 28TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C Ban Giáo lý mời họp phụ […]
Thông Báo: Số 27/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa – Năm C
Thông Báo: Số 27/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 27TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa– Năm C Ban Giáo lý mời họp […]
Thông Báo: Số 26/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Chúa Phục Sinh – Năm C
Thông Báo: Số 26/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Chúa Phục Sinh – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 26TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Phục Sinh – Năm C Chúa Nhật 21/4 Đại Lễ Mừng Chúa […]
ĐẦU TRANG