Thông Báo: Số 26/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Chúa Phục Sinh – Năm C
Thông Báo: Số 26/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Chúa Phục Sinh – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 26TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Phục Sinh – Năm C Chúa Nhật 21/4 Đại Lễ Mừng Chúa […]
Thông Báo: Số 25/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C
Thông Báo: Số 25/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 25TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C Chúa nhật 14/4 Lễ Lá Tưởng Niệm Cuộc […]
Thông Báo: Số 23/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm C
Thông Báo: Số 23/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 23TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm C Chúa nhật 07/4 sau lễ Thiếu Nhi […]
Thông Báo: Số 21/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Năm C
Thông Báo: Số 21/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 20TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm C Từ thứ hai ngày 01/4 đến thứ […]
Thông Báo: Số 20/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm C
Thông Báo: Số 20/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 20TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm C Từ thứ hai ngày 25/3 đến thứ […]
Thông Báo: Số 18/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 2 Mùa Chay – Năm C
Thông Báo: Số 18/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 2 Mùa Chay – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 18TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 2 Mùa Chay – Năm C Từ thứ hai ngày 18/3 đến thứ […]
Thông Báo: Số 17/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Năm C
Thông Báo: Số 17/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 17TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Năm C XIN CHA NHẮC TRƯỚC LỄ Hôm nay Chúa Nhật I […]
Thông Báo: Số 16/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 8 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 16/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 8 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 16TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 8 Thường Niên – Năm C Chúa nhật 03/3 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa […]
Thông Báo: Số 14/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 7 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 14/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 7 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 14TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm C Để chuẩn bị cho các em Xưng Tội & RLLĐ. […]
Thông Báo: Số 13/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 13/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 13TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm C Từ thứ Hai ngày 18/02 đến thứ Bảy ngày 23/02, […]
ĐẦU TRANG