Thông Báo: Tổ Chức Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh Năm 2015
Thông Báo: Tổ Chức Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh Năm 2015
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ   HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-LOAN BÁO TIN MỪNG            […]
Thông Báo: Khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót (15g00 CN 13/12/2015) và Thánh lễ hành hương (15g00 Chúa Nhật hằng tuấn)
Thông Báo: Khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót (15g00 CN 13/12/2015) và Thánh lễ hành hương (15g00 Chúa Nhật hằng tuấn)
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG   HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ                        Số: 003/2015/TB/GXCT                                                                                     Đà […]
Lịch Sám Hối Giáo Mùa Vọng 2015 – Giáo Hạt Đà Nẵng
Lịch Sám Hối Giáo Mùa Vọng 2015 – Giáo Hạt Đà Nẵng
LỊCH SÁM HỐI GIÁO MÙA VỌNG 2015 – GIÁO HẠT ĐÀ NẴNG     Thứ, ngày Giờ Giáo xứ Cha […]
Thông báo: V/v. Tổ chức cầu nguyện và Thánh Lễ An Táng Ông Antôn Trương Như Phỉ, Phó Ban Đối Ngoại HĐMV Giáo Xứ Chính Tòa
Thông báo: V/v. Tổ chức cầu nguyện và Thánh Lễ An Táng Ông Antôn Trương Như Phỉ, Phó Ban Đối Ngoại HĐMV Giáo Xứ Chính Tòa
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-LOAN BÁO TIN MỪNG Số: […]
Thông Báo: Số 57/2015/TB/GXCT v/v Tổ chức Lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn mạng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Chính Tòa
Thông Báo: Số 57/2015/TB/GXCT v/v Tổ chức Lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn mạng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Chính Tòa
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-LOAN BÁO TIN MỪNG Số: […]
Thông Báo V/v. Phân công phụ trách “Tháng Mân Côi” 2015
Thông Báo V/v. Phân công phụ trách “Tháng Mân Côi” 2015
GX. CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-LOAN BÁO TIN MỪNG Số: 50/2015/TB/GXCT […]
Thông Báo Chương Trình Khai Giảng Giáo Lý 13/9/2015
Thông Báo Chương Trình Khai Giảng Giáo Lý 13/9/2015
  GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                            BAN GIÁO LÝ   THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM […]
Thông Báo: Chương Trình Ngày Tập Trung Các Em Giáo Lý Năm Học 2015-2016
Thông Báo: Chương Trình Ngày Tập Trung Các Em Giáo Lý Năm Học 2015-2016
  GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                   BAN GIÁO LÝ   CHƯƠNG TRÌNH NGÀY TẬP TRUNG CÁC EM GIÁO […]
Thông Báo: Giờ Chầu Thánh Thể Của Thiếu Nhi Giáo Lý 03/9/2015
Thông Báo: Giờ Chầu Thánh Thể Của Thiếu Nhi Giáo Lý 03/9/2015
Lúc 19g30-20g30, thứ năm đầu tháng 03/9/2015, tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, mời tất cả các bạn học […]
Thông Báo: Số 43/TB/GXCT/2015 V/v. Phân công nhiệm vụ Lễ Đức Mẹ Lên Trời 15/08/2015
Thông Báo: Số 43/TB/GXCT/2015 V/v. Phân công nhiệm vụ Lễ Đức Mẹ Lên Trời 15/08/2015
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN- LOAN BÁO TIN MỪNG […]
ĐẦU TRANG