Thông báo đặc biệt: ngày 29-30.3.2014 là “ngày 24 giờ dành cho Chúa”
Thông báo đặc biệt: ngày 29-30.3.2014 là “ngày 24 giờ dành cho Chúa”
Ngày dành cho Chúa   Đức Giáo Hoàng Phanxicô vừa công bố: ngày 29-30.3.2014 là “ngày 24 giờ dành cho […]
Lịch Sám Hối Mùa Chay 2014 của Giáo Hạt Đà Nẵng
Lịch Sám Hối Mùa Chay 2014 của Giáo Hạt Đà Nẵng
    THỨ/ NGÀY THÁNG GIỜ GIÁO XỨ PHỤ TRÁCH THỨ SÁU 28.3.2014 19g00 NỘI HÀ Cha G.B. Hồ Thái […]
Rửa Tội Cho Người Lớn – Chúa Nhật – ngày 16/03/2014
Rửa Tội Cho Người Lớn – Chúa Nhật – ngày 16/03/2014
Chúa Nhật, ngày 16/03/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan […]
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 02/03/2014
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 02/03/2014
Chúa Nhật, ngày 02/03/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan […]
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 09/02/2014
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 09/02/2014
Chúa Nhật, ngày 09/02/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan […]
Lễ Thánh Phaolô trở lại – Bổn Mạng Cha Quản Xứ và 296 giáo dân
Lễ Thánh Phaolô trở lại – Bổn Mạng Cha Quản Xứ và 296 giáo dân
“Mừng Lễ Thánh Phaolô trở lại hôm nay là dịp để mỗi người chúng ta lắng nghe, suy niệm và […]
Chương Trình Chầu Tạ Ơn và Thánh Lễ Tết Nguyên Đán
Chương Trình Chầu Tạ Ơn và Thánh Lễ Tết Nguyên Đán
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG               HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ        Số 01/2014/TB/GXCT                                        CHƯƠNG TRÌNH CHẦU TẠ ƠN […]
THÔNG BÁO: Về cuộc thi thiết kế đồng phục ca đoàn Tê-rê-xa
THÔNG BÁO: Về cuộc thi thiết kế đồng phục ca đoàn Tê-rê-xa
    GIÁO XỨ CHÍNH TÒA BAN GIÁO LÝ         THÔNG BÁO Về cuộc thi thiết kế […]
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 05/01/2014
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 05/01/2014
Chúa Nhật, ngày 05/01/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan […]
Giáo xứ Hiệp Ý Tạ Ơn và Chúc Mừng: Kỷ Niệm 25 Năm Hôn Phối
Giáo xứ Hiệp Ý Tạ Ơn và Chúc Mừng: Kỷ Niệm 25 Năm Hôn Phối
Giáo xứ Hiệp Ý Tạ Ơn và Chúc Mừng: Kỷ Niệm 25 Năm Hôn Phối
ĐẦU TRANG