Trước đây, chương trình Thánh Lễ Tạ Ơn này đã được đăng ký, thông báo và chuẩn bị tổ chức tại Cung Thể thao Tiên Sơn của Thành phố Đà Nẵng và kết thúc tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Nhưng trong những ngày này, Đức Giám mục Giáo phận đã quyết định thay đổi địa điểm cử hành. Thánh Lễ Tạ Ơn sẽ được tổ chức tại khuôn viên Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng lúc 17g00. Xin cáo lỗi và thông báo lại với quý khách và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận.