THƯ GIÁNG SINH: “ÁNH SÁNG ĐỨC TIN” của HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

Kính thưa cộng đoàn,
Trước hết, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ xin gởi đến Quý Ông Bà cùng toàn thể Anh Chị Em lời cầu chúc sức khỏe và lời chào an bình trong niềm vui mong đợi Chúa đến.
Cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta đã sống Năm Đức Tin 2013. Với đức tin chúng ta đã lãnh nhận ngày chịu bí tích Rửa Tội, Giáo hội mời gọi chúng ta làm cho ơn đức tin đó rực sáng trong gia đình, nơi khu phố và nơi học đường cũng như môi trường làm việc.
Chúng tôi cùng cám tạ Chúa và cám ơn nhau vì những đóng góp rất tích cực của mỗi chúng ta trong sinh hoạt giáo xứ suốt năm qua.
Giáng sinh năm nay sắp đến, chúng tôi gửi đến Quí Ông Bà Anh Chị Em thư này, kêu gọi lòng quảng đại của Anh Chị Em cùng chúng tôi quan tâm đến những anh chị em nghèo khổ, đau yếu bệnh tật cũng như những phí tổn cho việc tổ chức Đại lễ Giáng sinh.
Chúng tôi gửi kèm theo đây phiếu dâng cúng có ghi rõ 2 mục:
·        Giúp đỡ người nghèo;
·        Tổ chức lễ Giáng sinh;
tùy lòng Anh Chị Em góp phần. Những đóng góp này như là của lễ tốt lành chúng ta dâng Chúa Hài Nhi với trọn tấm lòng trong lễ Giáng sinh năm nay.
Dịp Giáng sinh, Hội Bác Ái Vinh Sơn giáo xứ sẽ lo cho người có hoàn cảnh đặc biệt. Phần đóng góp của Anh Chị Em dịp này chúng tôi sẽ chia sẻ cho những người nghèo, đau yếu… trong những ngày trước Tết Âm lịch.
Nguyện xin Chúa Hài Đồng đem đến cho Anh Chị Em niềm vui sống đức tin và ban nhiều ơn lành hồn xác trong Năm Mới 2014.
Kính chào thân ái trong tình yêu Thiên Chúa!
                                                      Đà Nẵng, ngày 01  tháng12 năm 2013
              KHÁN                                          TM/ HĐMV GXCTĐN
      Linh mục Quản xứ                                      Trưởng ban
 
 
 
Phaolô Maria Trần Quốc Việt               Phêrô Nguyễn Văn Siêu