Thư gửi các sinh viên, học sinh công giáo dịp đầu năm học 2019 – 2020 của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên