THƯ KÊU GỌI

TOÀN GIÁO PHẬN CỬ HÀNH TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MARIA, MẸ TRÀ KIỆU HƯỚNG ĐẾN MỪNG KỶ NIỆM 136 NĂM NGÀY ĐỨC MẸ HIỆN RA CẦU XIN ƠN BÌNH AN CHO MỌI NGƯỜI VÀ CƠN DỊCH BỆNH MAU CHẤM DỨT

Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, Quý Tu sĩ, Chủng sinh, và Cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng

Quý Cha và anh chị em thân mến,

Giáo phận Đà Nẵng chúng ta đang hướng đến dịp mừng kỷ niệm 136 năm, ngày Đức Mẹ hiện ra tại linh địa Trà Kiệu (11/9/1885 – 11/9/2021). Chính tại Trà Kiệu năm xưa, Mẹ Maria từ ái đã hiện diện và đưa tay che chở, bảo vệ đoàn con cái Mẹ khỏi những hiểm nguy bách hại khốc liệt. Ân tình đó của Mẹ chắc hẳn vẫn hằng được ghi khắc trong lòng mỗi người chúng ta.

Là con cái Đức Mẹ Trà Kiệu, người tín hữu Giáo phận Đà Nẵng chúng ta hôm nay, hơn lúc nào hết, cũng tin tưởng và hướng lòng cầu nguyện với Mẹ, để xin Mẹ chuyển cầu cùng Thiên Chúa cho mọi người được ơn bình an, vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cơn dịch bệnh Covid-19 đầy phức tạp và hiểm nguy, cũng như xin Chúa thương mau chấm dứt cơn đại dịch này.

Với những ý hướng trên, trong tư cách là Mục tử Giáo phận, tôi kêu gọi quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, Chủng sinh và anh chị em giáo dân trong toàn Giáo phận cùng nhau cử hành Tuần Cửu Nhật kính Đức Maria – Mẹ Trà Kiệu, bắt đầu từ thứ Năm, ngày 02 tháng 9 năm 2021 và kết thúc vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2021.

Xin quý Cha và anh chị em tại các giáo xứ, giáo họ, cũng như quý cộng đoàn dòng tu, nếu được, cùng cử hành đồng bộ giờ kinh kính Đức Mẹ lúc 19g30 mỗi ngày. Quý Cha và anh chị em cũng có thể cùng tôi cử hành giờ kinh trực tuyến, được phát trên các kênh của Giáo phận Đà Nẵng:
 Trang Web: giaophandanang.org
 Kênh Youtube: youtube.com/c/giaophandanang
 Facebook: facebook.com/GPDaNang

Xin Chúa và Mẹ Trà Kiệu chúc lành cho những cố gắng, hy sinh và thiện ý của chúng ta. Xin Chúa, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Trà Kiệu, gìn giữ tất cả mọi người trong bình an, giúp mọi người vững mạnh vượt qua cơn đại dịch này.

Giám mục của anh chị em

Giuse ĐẶNG ĐỨC NGÂN
Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng