GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
BAN MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG
Tòa Giám mục – 156 Trần Phú, Đà Nẵng
Phone: 0903545989- website: giaophandanang.org
Email: jnnguyenvanhoang@yahoo.com

Kính gửi: – Quý Cha Hạt trưởng.
– Quý Cha Đặc trách Truyền thông Giáo hạt.
– Quý Cha Quản xứ, quý Cha Quản nhiệm, quý Cha Phụ tá.

Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên là ngày truyền thống của Truyền thông Xã hội. Được sự đồng ý và khuyến khích của Đức Giám mục Giáo phận, Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận tổ chức ngày Hội ngộ Truyền thông tại Giáo xứ Tam Tòa, Giáo phận Đà Nẵng, vào Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, 21/5/2023.

Nay Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận trân trọng kính mời: Quý Cha Đặc trách Truyền thông Giáo hạt; đại diện của các Ban Truyền thông Giáo xứ, Giáo họ biệt lập cũng như các ban Mục vụ cấp Giáo phận: Giới Trẻ, Sinh viên Công giáo, Caritas – Bác ái Xã hội, Giáo dục Công giáo, Thiếu nhi Thánh Thể, Hùng tâm Dũng chí tham dự ngày Thế giới Truyền thông 2023 này. ( Mỗi đơn vị 02 người).

CHƯƠNG TRÌNH

08g15 – 08g30: Đón tiếp và ổn định.
08g30 – 09g00: Chào và khai mạc (Cha Đặc trách Truyền thông).
09g00 – 09g45: Nói chuyện chuyên đề (Cha Phêrô Hoàng Gia Thành).
09g45 – 10g00: Giải lao.
10g00 – 10g45: Bài nói chuyện của Đức Cha.
10g45 – 11g00: Giải lao chuẩn bị Thánh Lễ.
11g00 – 12g00: Thánh Lễ.
12g00 – 13g00: Cơm trưa – Chia tay.

Để thuận tiện cho việc tổ chức và kết quả cho ngày họp mặt, rất mong các đơn vị đăng ký cho ban tổ chức bằng tin nhắn qua số điện thoại 0914056662 (Cha Dom. Bá Linh) theo cú pháp: đơn vị, tên đơn vị, số lượng (Ví dụ: GX Ha lam: 02). Hạn chót, hết ngày thứ Tư, ngày 17/5/2023.

Kính xin quý Cha Hạt trưởng, quý Cha Quản xứ, quý Cha Quản nhiệm và quý Cha tạo mọi điều kiện và nhắc nhở, động viên cộng tác viên Truyền thông tham gia đông đủ. Chúng con xin chân thành cảm ơn.

Đà Nẵng, ngày 06/5/2023
Đặc trách Truyền thông Giáo phận
Lm. Gioan Nguyễn Văn Hoàng