Thư Ngỏ Chương Trình Đêm Hội Trăng Rằm 9 tại Giáo họ Trung Mang 2018