GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG
BAN BẢO TRỢ HỌC SINH

HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-LOAN BÁO TIN MỪNG

 

THƯ NGỎ

Kính gửi: Cộng đoàn tín hữu giáo xứ Chính Tòa

 

          Kính thưa Quý vị,

Giáo xứ chúng ta có truyền thống rất tốt đẹp: suốt 15 năm qua, nhiều người đã hưởng ứng lời kêu gọi của Cha Quản xứ, Hội đồng Giáo xứ và Ban Bảo trợ Học sinh,  nhiệt tình góp phần giúp đỡ hơn 1.600 lượt em học sinh khó khăn hiếu học trong giáo xứ, có điều kiện đến trường với mong ước trở thành người có ích cho xã hội và Giáo hội. Số tiền mà Quý vị đã quảng đại ủng hộ lên đến gần 300 triệu đồng. Đây là việc làm rất có giá trị và đầy công phúc trước mặt Chúa và mọi người.

Năm học mới 2014-2015 sắp khai giảng, chúng tôi xin gửi đến Quý vị Tâm Thư này, mời gọi Quý vị quan tâm đến những em học sinh nghèo hiếu học trong giáo xứ. Lòng quảng đại của chúng ta giúp các học sinh nghèo tiếp tục đến trường là việc làm rất đẹp lòng Thiên Chúa như Chúa đã nói với chúng ta: “Ta bảo thật anh em: mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là anh em đã làm cho chính Ta vậy” [1].

Để thuận tiện cho việc thu nhận Quỹ Hỗ Trợ Học Sinh Nghèo này, xin Quý vị có thể trao phần đóng góp của mình cho các Cha giáo xứ Chính Tòa, hoặc Quý chức trong Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ-Giáo họ hay bỏ vào thùng tại các điểm giữ xe trong sân nhà thờ vào các ngày Chúa nhật và Lễ Trọng (trong tháng 7 và 8. 2014).

Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu, Quan Thầy Giáo xứ ban nhiều ơn lành hồn xác cho gia đình Quý vị.

Trân trọng kính chào!

 

   KHÁN                                       Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2014

      CHA QUẢN XỨ                 TM.HĐ MỤC VỤ GX    TM. BAN BẢO TRỢ HỌC SINH

 (đã ký)                                     (đã ký)                             (đã ký)[1] Mt. 25,40