Gẫm Đàng Thánh Giá trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh thật đặc biệt và long trọng. Đúng 16 giờ chiều, đông đảo giáo dân giáo xứ Chính Tòa đã tề tựu bên Đức Cha Giuse để suy niệm Mười Bốn Chặng Đàng đầy đau thương của Chúa chúng ta. Thánh giá Chúa được các anh vác trên vai đi theo từng chặng cùng những lời suy gẫm rất ý nghĩa kèm theo những bài hát cộng đoàn đã giúp mọi người hiểu sâu thêm về những đòn roi, gai nhọn đau thương mà Chúa phải chịu đựng vì tội lỗi chúng ta.

Tiếp theo là nghi lễ Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu là dịp để các Kitô hữu tưởng niệm cuộc khổ nạn của Ngôi Hai Thiên Chúa, bị phản bội, bị chế nhạo một cách nhục nhã và bị đóng đinh trên cây Thánh Giá trong tột cùng của đau đớn cho đến chết. Đó là một hình phạt ghê gớm nhất, man rợ nhất và cũng gây đau đớn ê chề cho những tử tù nguy hiểm thời bấy giờ.

Hôm nay là ngày duy nhất trong năm phụng vụ mà Giáo Hội không cử hành thánh lễ nghĩa là không truyền phép Thánh Thể.

Nghi lễ chiều nay có ba phần chính đó là: Phụng Vụ Lời Chúa, Thờ Kính Thánh Giá và phần Hiệp Lễ.

Phần phụng vụ Lời Chúa gồm các bài đọc đặc biệt là bài Thương Khó của Chúa Giêsu được trình bày một cách long trọng theo kiểu đối đáp với thể loại nhạc kinh ca nguyện có người thuật lại câu chuyện giữa Chúa Giêsu, quan Philato, các vị Thượng Tế và dân Do Thái trước công đường. Phần trình bày hôm nay do Đức Cha Giuse cùng hai cha Phêrô chánh và phó xứ thể hiện đã diễn tả một cách sinh động việc dân Do Thái gào thét “Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá”, lên án Chúa Giêsu, gây sức ép và buộc quan Philato phải chấp nhận bản án với khung hình phạt cao nhất là tử hình bằng cách đóng đinh trên cây thánh giá. Từ sau cái chết đó, cây thánh giá không còn là biểu tượng của nhục hình mà đã trở thành biểu tượng của tình yêu cao trọng nhất mà Chúa Giêsu đã dành cho con người, và là biểu tượng để Kitô hữu kính bái và tôn thờ.

Trong phần kính thờ Thánh Giá, Đức Cha Giuse cùng hai cha Phêrô đã rước Thánh Giá từ phía dưới tiến dần lên cung thánh, dừng lại ở ba chặng khác nhau, nâng cao Thánh Giá lên và đọc lớn tiếng: “Đây là cây Thánh Giá nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian”. Lúc này toàn thể cộng đoàn tham dự cùng hướng về Thánh Giá kính cẩn đáp lời: “Chúng ta hãy đến, thờ lạy Người”. Qua đó nhắc nhở chúng ta luôn nhớ đến cuộc khổ nạn đau thương và luôn trân quý Thánh Giá trong đời sống đạo hàng ngày.

Phần hiệp lễ được bắt đầu bằng việc rước Mình Thánh Chúa từ nhà tạm. Vì không có cử hành phụng vụ Thánh Thể trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh nhưng để đảm bảo có “của nuôi thần linh” cho đời sống đức tin nên Mình Thánh Chúa vẫn được phân phát cho dân Người.

Ngay sau khi kết thúc thánh lễ, cộng đoàn nán lại thêm chút thời gian đến trước Thánh Giá đặt trên bàn thờ và bái gối tôn kính và thinh lặng cầu nguyện.

Bài: Anrê Phong
Hình: Viết Trung
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng