THÔNG BÁO
(Số 01/T8.2023)

V/v. THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM GIÁO VỤ TẠI CÁC GIÁO XỨ TRUNG PHƯỚC, HỘI YÊN VÀ HỘI AN

Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh, và Cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Văn phòng Tòa Giám mục Đà Nẵng xin thông báo:
Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc mục vụ cho dân Chúa tại các Giáo xứ: Trung Phước, Hội yên và Hội An; sau khi đã lắng nghe ý kiến và sự giới thiệu của Bề trên các Hội Dòng liên hệ, nay Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, quyết định bổ nhiệm quý Cha có tên sau đây:

  1. Cha Antôn Nguyễn Xuân Huệ, SVD., thuộc Dòng Ngôi Lời, làm Quản xứ Trung Phước, thuộc Giáo hạt Trà Kiệu, Giáo phận Đà Nẵng, thay thế cho Cha Tôma Aquinô Nguyễn Văn Bắc, SVD. được thuyên chuyển vì nhu cầu của Hội Dòng.
    Nghi thức nhận xứ sẽ được cử hành trong Thánh lễ mừng Bổn mạng Giáo xứ, Đức Maria Nữ Vương, Thứ Ba, 22/8/2023, lúc 09g00, tại Nhà thờ Giáo xứ Trung Phước.
  2. Cha Gioan Baotixita Phạm Quốc Tuấn, CM., thuộc Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn, làm Quản xứ Hội Yên, thuộc Giáo hạt Hòa Vang, Giáo phận Đà Nẵng, thay thế cho Cha Vinh Sơn Nguyễn Công Chính, CM. được thuyên chuyển vì nhu cầu của Hội Dòng.
    Nghi thức nhận xứ sẽ được cử hành trong Thánh lễ Thêm Sức, Thứ Ba, 29/8/2023, lúc 08g00, tại Nhà thờ Giáo xứ Hội Yên.
  3. Cha Giuse Đinh Thế Hoài, OFM., thuộc Dòng Anh Em Hèn Mọn, làm Phụ tá Giáo xứ Hội An, thuộc Giáo hạt Hội An, Giáo phận Đà Nẵng, thay thế cho Cha Giuse Đinh Chỉ Lam, OFM. được thuyên chuyển vì nhu cầu của Hội Dòng.

Xin kính mời quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và anh chị em giáo dân đến hiệp dâng Thánh lễ và tham dự nghi thức nhận xứ của quý Cha nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn và kính mời.

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 8 năm 2023
Văn Phòng Tòa Giám Mục
Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo