Trong tâm tình đơn sơ, các em thuyết trình về tờ Báo Tường của mình, dưới đây là một vài video clips ghi nhận lại được.

Giáo Lý Thi Báo Tường Giáng Sinh 2013 1

 

{youtube}yCzrGsL2MqE|580|326|0{/youtube}

 

Giáo Lý Thi Báo Tường Giáng Sinh 2013 2

 

{youtube}MuS-v0ExRqk|580|326|0{/youtube}

 

Giáo Lý Thi Báo Tường Giáng Sinh 2013 3

 

{youtube}cAjCPO2yJus|580|326|0{/youtube}

 

Giáo Lý Thi Báo Tường Giáng Sinh 2013 4

 

{youtube}aodHrm4ykXA|580|326|0{/youtube}

 

Giáo Lý Thi Báo Tường Giáng Sinh 2013 5

 

{youtube}OF2LfGoetKg|580|326|0{/youtube}

 

Giáo Lý Thi Báo Tường Giáng Sinh 2013 6

 

{youtube}HCWAQQCVhvQ|580|326|0{/youtube}

 

Giáo Lý Thi Báo Tường Giáng Sinh 2013 7

 

{youtube}eKcP7UIgSY0|580|326|0{/youtube}

 

Giáo Lý Thi Báo Tường Giáng Sinh 2013 8

 

{youtube}Ad0Aiue1A6o|580|326|0{/youtube}

 

Giáo Lý Thi Báo Tường Giáng Sinh 2013 9

 

{youtube}5-Hvxx2T_2Y|580|326|0{/youtube}

 

Giáo Lý Thi Báo Tường Giáng Sinh 2013 10

 

{youtube}v1xUqfttN_c|580|326|0{/youtube}

 

Giáo Lý Thi Báo Tường Giáng Sinh 2013 11

 

{youtube}YTCzn5NtNUY|580|326|0{/youtube}

 

Giáo Lý Thi Báo Tường Giáng Sinh 2013 12

 

{youtube}EtkgUtTRd-4|580|326|0{/youtube}

 

Giáo Lý Thi Báo Tường Giáng Sinh 2013 13

 

{youtube}St68NEaVpek|580|326|0{/youtube}

 

Hết